BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kustbevakningstjänsteman

Övervakar sjötrafiken och skapar säkerhet på sjön, ett yrke där rutinsysslor varvas med akuta nödsituationer.

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

23 000 - 45 700 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

En kustbevakare har som uppdrag att arbeta för ett renare hav, säkerhet till sjöss och med kontroll av fisket. Arbetet utförs mest ute till sjöss på någon av myndighetens olika båtar. Att jobba som kustbevakare är att ha beredskap, det innebär att arbetet snabbt skiftar från lugna rutinsysslor till akuta situationer vid sjöräddning, sjuktransporter eller oljeutsläpp. Den dagliga rutinen kan när som helst avbrytas av larm.

Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna. Under sommarhalvåret då det är mer trafik längs kusterna är arbetet ofta mer intensivt. Då jobbar kustbevakare mer med att övervaka sjötrafiken och skapa säkerhet på sjön. I jobbet ingår polisiära arbetsuppgifter som till exempel att övervaka nykterhet till sjöss eller att utreda och rapportera misstänkta brott som till exempel narkotikasmuggling.

Under andra perioder på året kan arbetet vara lugnare. Det är viktigt att också kunna trivas med det arbetet som är mer inriktat på andra arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara att göra kontroller vid tullen. En annan vanlig arbetsuppgift är att göra kontroller så att yrkesfiskare följer de fiskeregler som finns. Det innebär bland annat att fiskebåtarnas fångster och utrustning kontrolleras.

Kustbevakare arbetar också med kontroller av övrig sjötrafik, till exempel jobbar man med att minimera riskerna vid transport av farligt gods. Då kontrolleras bemanning, behörigheter och certifikat och lasten på fartyg granskas så att den är rätt genomförd. Kustbevakare arbetar även med miljöskydd. Det kan innebära att man gör utryckningar vid krissituationer till havs såsom oljeutsläpp.

Men det innebär också mer rutinmässig övervakning för att se till att regler om förbud mot vattenförorening och dumpning följs, samt att göra tillsyn av natur- och djurskyddsområden. Kustbevakarens jobb kräver goda kunskaper om den lagstiftning som gäller. I arbetet ingår också att man sköter administrativa arbetsuppgifter som dokumentation och planering av arbetet.

Utbildningsvägar för kustbevakningstjänsteman

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå samt Kustbevakningens interna utbildning i Karlskoga.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli kustbevakningstjänsteman till exempel

/