Kustbevakningstjänsteman

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Övervakar sjötrafiken och skapar säkerhet på sjön, ett yrke där rutinsysslor varvas med akuta nödsituationer.

  Kustbekvaningstjänstemän arbetar med att övervaka svenska farvatten. För en kustbevakare varvas rutinsysslor med akuta nödsituationer. Under sommarhalvåret då det är mer trafik längs kusterna är arbetet mer intensivt med att övervaka sjötrafiken och skapa säkerhet på sjön. Under andra perioder kan arbetet fokuseras på exempelvis tull- eller fiskekontroller. Ofta tillbringar man flera dagar i sträck tillsammans med sina kollegor ute till sjöss.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  En kustbevakare har som uppdrag att arbeta för ett renare hav, säkerhet till sjöss och med kontroll av fisket. Arbetet utförs mest ute till sjöss på någon av myndighetens olika båtar. Att jobba som kustbevakare är att ha beredskap, det innebär att arbetet snabbt skiftar från lugna rutinsysslor till akuta situationer vid sjöräddning, sjuktransporter eller oljeutsläpp. Den dagliga rutinen kan när som helst avbrytas av larm.

  Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna. Under sommarhalvåret då det är mer trafik längs kusterna är arbetet ofta mer intensivt. Då jobbar kustbevakare mer med att övervaka sjötrafiken och skapa säkerhet på sjön. I jobbet ingår polisiära arbetsuppgifter som till exempel att övervaka nykterhet till sjöss eller att utreda och rapportera misstänkta brott som till exempel narkotikasmuggling.

  Under andra perioder på året kan arbetet vara lugnare. Det är viktigt att också kunna trivas med det arbetet som är mer inriktat på andra arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara att göra kontroller vid tullen. En annan vanlig arbetsuppgift är att göra kontroller så att yrkesfiskare följer de fiskeregler som finns. Det innebär bland annat att fiskebåtarnas fångster och utrustning kontrolleras.

  Kustbevakare arbetar också med kontroller av övrig sjötrafik, till exempel jobbar man med att minimera riskerna vid transport av farligt gods. Då kontrolleras bemanning, behörigheter och certifikat och lasten på fartyg granskas så att den är rätt genomförd. Kustbevakare arbetar även med miljöskydd. Det kan innebära att man gör utryckningar vid krissituationer till havs såsom oljeutsläpp.

  Men det innebär också mer rutinmässig övervakning för att se till att regler om förbud mot vattenförorening och dumpning följs, samt att göra tillsyn av natur- och djurskyddsområden. Kustbevakarens jobb kräver goda kunskaper om den lagstiftning som gäller. I arbetet ingår också att man sköter administrativa arbetsuppgifter som dokumentation och planering av arbetet.

  Arbetsplats och lön

  Kustbevakningstjänstemän arbetar på någon av de 25 kuststationerna som finns runt om Sveriges kust från Luleå i norr till Strömstad i väst, vid Vänern och Mälaren, eller på den flygstation som finns för kustbevakningsflyget.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 000 - 45 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022