BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ekonomiassistent

Noggrann och sifferinriktad ekonomisk allt-i-allo, som ofta kontrollerar ett företags bokföring.

  • Noggrannhet
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

25 000 - 38 400 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för ekonomiassistenter kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Ekonomiassistenten har hand om företagets bokföring. Man kontrollerar om uppgifterna i bokföringen stämmer med verifikationerna, det vill säga kvitton, fakturor och reseräkningar. Man kontrollerar om behållningen på kontot enligt bokföringen stämmer med kontoutdrag från banken. Att köra fram löne- och skatteuppgifter och ta fram underlag för bokslut är en del av arbetet, likaså att delta i bokslutsarbetet. En ekonomiassistent ger service till kunder som vill ha besked av olika slag, till exempel om gjorda in- och utbetalningar. Beroende på vart man arbetar kan arbetsuppgifterna variera. I mindre företag kan ekonomiassistentens arbetsuppgifter spänna över flera området. I större företag är det vanligare att specialisera sig inom någon eller några arbetsuppgifter.

Redovisningsassistenter har liknande arbetsuppgifter. Assistenterna har ofta gymnasieekonomutbildning och använder sig av olika bokförings- och faktureringsprogram i arbetet. Även redovisningsassistenten arbetar med företag eller organisationers bokföring.

Det är en stor fördel att tycka om att arbeta med siffror, att vara noggrann och organiserad eftersom små fel i bokföringen kan få konsekvenser och skapa problem på olika sätt.

Utbildningsvägar för ekonomiassistent

Det finns inga officiella utbildningskrav, men det är vanligt att ekonomiassistenter har någon slags ekonomisk utbildningsbakgrund.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli ekonomiassistent till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Inom högskolan finns det exempelvis möjlighet att läsa allt från fristående kurser inom ekonomi till hela program med olika ekonomiska inriktningar.
  • vuxenutbildning.
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/