BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Administratör och sekreterare

Administrera, hantera och leverera – rollen är bred!

   Genomsnittligt löneintervall

   24 000 - 41 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Som administratör har man ofta kontakt med såväl allmänheten som företag, kunder, leverantörer och myndigheter. Administratören assisterar och ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef eller en avdelning med handläggare eller försäljare. Samtidigt kan man ansvara för egna arbetsuppgifter eller projekt.

   Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

   Sekreterare, administrativ assistent eller assistent är andra titlar, förutom administratör, för den som arbetar med administrativa arbetsuppgifter.

   En chefssekreterare eller VD-assistent arbetar med administrativt stöd till en chef eller ledningsgrupp.

   En registrator registrerar (diarieför) inkommande och utgående handlingar. Det är registratorns uppgift att känna till vilka handlingar som ska diarieföras, likaså ska man känna till vilka handlingar som är offentliga.

   Som skolassistent arbetar man på en skolexpedition, nära rektorn. Vanliga arbetsuppgifter är elevregistrering, personal- och lönerapportering. Ibland kan skoladministratören ha ansvar för att skaffa vikarier och även delta i arbetet med skolans budget.

   Säljassistenten arbetar med att ge stöd till säljaren, att sköta orderbevakningar, inkomna registreringar och offerter.

   Utbildningsvägar för administratör och sekreterare

   Vill du studera till administratör och sekreterare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: