BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Administratör och sekreterare

Administrera, hantera och leverera – rollen är bred!

Genomsnittligt löneintervall

24 000 - 41 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för kontorsassistenter och sekreterare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Som administratör har man ofta kontakt med såväl allmänheten som företag, kunder, leverantörer och myndigheter. Administratören assisterar och ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef eller en avdelning med handläggare eller försäljare. Samtidigt kan man ansvara för egna arbetsuppgifter eller projekt.

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Sekreterare, administrativ assistent eller assistent är andra titlar, förutom administratör, för den som arbetar med administrativa arbetsuppgifter.

En chefssekreterare eller VD-assistent arbetar med administrativt stöd till en chef eller ledningsgrupp.

En registrator registrerar (diarieför) inkommande och utgående handlingar. Det är registratorns uppgift att känna till vilka handlingar som ska diarieföras, likaså ska man känna till vilka handlingar som är offentliga.

Som skolassistent arbetar man på en skolexpedition, nära rektorn. Vanliga arbetsuppgifter är elevregistrering, personal- och lönerapportering. Ibland kan skoladministratören ha ansvar för att skaffa vikarier och även delta i arbetet med skolans budget.

Säljassistenten arbetar med att ge stöd till säljaren, att sköta orderbevakningar, inkomna registreringar och offerter.

Utbildningsvägar för administratör och sekreterare

Yrket kräver i vissa fall ingen formell utbildning, men för vissa tjänster krävs en gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli administratör och sekreterare till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Utbildningsvägen för administratörer/sekreterare varierar beroende på uppgifter och inriktning.
  • vuxenutbildning.
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/