BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Systemförvaltare

Ett ansvarsfullt yrke som säkrar långsiktig drift av IT-system.

 • Beslutsförmåga
 • Förmåga att ta ansvar
 • Organisationsförmåga
 • Pedagogisk förmåga
 • Utvecklingsinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   34 100 - 59 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket kan variera mellan olika företag/organisationer eller branscher. Men i grunden arbetar en systemförvaltare med den långsiktiga administrationen och driften av ett eller flera IT-system. Det kan till exempel vara säkerhetssystem, ekonomisystem eller lönesystem. Ett datorsystem kan ha flera systemförvaltare som delar på arbetsuppgifterna. En närliggande roll är systemadministratör.

   Systemförvaltaren leder utvecklingen av datorsystemen. De har löpande kontakt med systemets administratörer och med andra systemförvaltare. De ansvarar för att information och användarstöd finns tillgängligt för de som använder systemet och ansvarar också för att dessa får utbildning i hur systemet ska användas.

   Systemförvaltare ansvarar för att de IT-system som företaget har hela tiden anpassas till den verksamhet som de ska stödja. Om till exempel en förändring inträffar i en verksamhet behövs kanske en ny del läggas till i IT-systemet, eller så behöver man justera hur systemet fungerar. Sådana förändringar görs av systemförvaltaren.

   I det arbetet samlar man in krav och önskemål från verksamheter och användare på hur IT-systemen ska användas. För att IT-stöden ska fungera så bra som möjligt i verksamheten behöver systemförvaltaren ha kontakt med användare och leverantörer till IT-systemet.

   Ibland måste program uppdateras och ersättas. Då behövs ett säkerhetsarbete för att skydda programmet mot till exempel virus, otillåtna användare eller att data försvinner om programmet kraschar. Systemförvaltare ansvarar för att säkerhetsplanerna för datasystemen skapas och följs.

   Utbildningsvägar för systemförvaltare

   Vill du studera till systemförvaltare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: