Systemförvaltare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett ansvarsfullt yrke som säkrar långsiktig drift av IT-system.

  En systemförvaltare arbetar med den långsiktiga administrationen och driften av ett eller flera IT-system. De ser till att systemet hela tiden utvecklas så att det stödjer verksamheten i företaget, att det är säkert och att de som använder det vet hur de ska göra.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Beslutsförmåga
  • Förmåga att ta ansvar
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Utvecklingsinriktad

  Arbetsuppgifter

  Vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket kan variera mellan olika företag/organisationer eller branscher. Men i grunden arbetar en systemförvaltare med den långsiktiga administrationen och driften av ett eller flera IT-system. Det kan till exempel vara säkerhetssystem, ekonomisystem eller lönesystem. Ett datorsystem kan ha flera systemförvaltare som delar på arbetsuppgifterna. En närliggande roll är systemadministratör.

  Systemförvaltaren leder utvecklingen av datorsystemen. De har löpande kontakt med systemets administratörer och med andra systemförvaltare. De ansvarar för att information och användarstöd finns tillgängligt för de som använder systemet och ansvarar också för att dessa får utbildning i hur systemet ska användas.

  Systemförvaltare ansvarar för att de IT-system som företaget har hela tiden anpassas till den verksamhet som de ska stödja. Om till exempel en förändring inträffar i en verksamhet behövs kanske en ny del läggas till i IT-systemet, eller så behöver man justera hur systemet fungerar. Sådana förändringar görs av systemförvaltaren.

  I det arbetet samlar man in krav och önskemål från verksamheter och användare på hur IT-systemen ska användas. För att IT-stöden ska fungera så bra som möjligt i verksamheten behöver systemförvaltaren ha kontakt med användare och leverantörer till IT-systemet.

  Ibland måste program uppdateras och ersättas. Då behövs ett säkerhetsarbete för att skydda programmet mot till exempel virus, otillåtna användare eller att data försvinner om programmet kraschar. Systemförvaltare ansvarar för att säkerhetsplanerna för datasystemen skapas och följs.

  Arbetsplats och lön

  Systemförvaltare arbetar i så gott som alla större organisationer, oavsett bransch, eftersom de finns där det finns datasystem.

  Genomsnittligt löneintervall

  34 100 - 59 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022