BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Officersyrken

Militär chef med ett övergripande ansvar som visar personlig omtanke och är ett föredöme.

  • Beslutsförmåga
  • God fysik
  • Kommunikativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Alla officerare får en markförsvarsutbildning och utbildas till lärare, fackman och chef.

Att vara officer är ett ansvarsfullt arbete och officeren är alltid ledare på någon nivå. Som ledare är det viktigt att kunna motivera, entusiasmera och sätta kraft bakom orden.

Som fackman på ett eller flera områden följer officeraren den tekniska utvecklingen och vidareutbildar sig ständigt. En officer måste hela tiden ta sig an nya uppgifter. Språkkunskaper och allmänbildning har fått större betydelse liksom moral och etik.

Ledaregenskaper är ett krav. En officer måste också ha bra kondition, uthållighet och styrka. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en bättre tillvaro för folk i pågående konflikter. 

Man kan tjänstgöra kontinuerligt som yrkesofficer eller tidvis som reservofficer. Som reservofficer är man i Försvarsmakten en tid samtidigt som man har ett civilt arbete eller studerar.

Utbildningsvägar för officersyrken

Akademisk yrkesexamen, 3 år, inom Försvarshögskolan.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli officersyrken till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningen på det treåriga Officersprogrammet (OP) leder till en akademisk yrkesexamen på 180 Högskolepoäng. Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan.
/