Officersyrken

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Militär chef med ett övergripande ansvar som visar personlig omtanke och är ett föredöme.

  Officerare är militära ledare och har ett ansvarsfullt arbete. I yrkesrollen ingår att vara både utbildare, fackman och ett föredöme för sitt förband och anställda. Officersyrket kräver en helhetssyn och förmåga att hantera taktiska frågor. Officerens ledaregenskaper är mycket viktiga och därför övar man ständigt för att kunna leda grupper under insatser i Sverige eller utomlands. En officer är taktiskt inriktad jämfört med specialistofficer, som är mer operativt inriktad.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Beslutsförmåga
  • God fysik
  • Kommunikativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Alla officerare får en markförsvarsutbildning och utbildas till lärare, fackman och chef.

  Att vara officer är ett ansvarsfullt arbete och officeren är alltid ledare på någon nivå. Som ledare är det viktigt att kunna motivera, entusiasmera och sätta kraft bakom orden.

  Som fackman på ett eller flera områden följer officeraren den tekniska utvecklingen och vidareutbildar sig ständigt. En officer måste hela tiden ta sig an nya uppgifter. Språkkunskaper och allmänbildning har fått större betydelse liksom moral och etik.

  Ledaregenskaper är ett krav. En officer måste också ha bra kondition, uthållighet och styrka. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en bättre tillvaro för folk i pågående konflikter. 

  Man kan tjänstgöra kontinuerligt som yrkesofficer eller tidvis som reservofficer. Som reservofficer är man i Försvarsmakten en tid samtidigt som man har ett civilt arbete eller studerar.

  Arbetsplats

  Att vara beredd på internationell tjänstgöring är ett krav för att bli anställd inom Försvaret.


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022