BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Tatuerare

Hudens bildkonstnär som omsätter en idé till en tatuering med känsla för färg, form och nålens hjälp.

  • Kommunikativ förmåga
  • Konstnärlig förmåga

Genomsnittligt löneintervall

25 800 - 50 100 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Tatuerarens arbete är på många sätt detsamma som andra bildkonstnärers. Skillnaden är att att tatueraren arbetar på huden och med eldrivna tatueringsmaskiner utrustade med tuber och nålar i olika storlekar. Nålarna doppas i färg som har fördelats ut på en palett.

En annan skillnad är att tatueraren sällan väljer vilket motiv som ska avbildas, det gör kunden. Därför är det viktigt att kunna lyssna på kundens önskemål om motiv och ge råd om placering och storlek som passar kunden.

Det finns många sätt att föra över bilden. Ett av de vanligaste sätten är att applicerar en stencil på huden som man jobbar utifrån, men man kan också jobba mer fritt och skapa bilden på huden med hjälp av pennor, så kallad frihands målning. Oavsett tillvägagångssätt så är det viktigt att man förstår arbetsmaterialet och förankrar med kunden hur resultatet kommer att bli.

Kunskap om hygien är viktigt. En tatuerare skall ha full insyn i lagarna om egenkontroll och vara väl insatt i de rekommendationer som finns från socialstyrelsen. Arbetsytan och verktygen rengörs mekaniskt och genom en steril process när det behövs.

Förutom kunskaper om sterilprocessen så ska man även veta hur man säkerställer arbetsytor såväl som allmänna utrymmen. Socialstyrelsen utfärdar rekommendationer och hygienråd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunerna utövar tillsyn på tatuerarens verksamhet.

Utbildningsvägar för tatuerare

Yrket har inga formella utbildningskrav, upplärning sker på arbetsplatsen.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli tatuerare till exempel

  • företagsförlagd utbildning.
  • För att bli tatuerare går man som lärling hos en etablerad tatuerare. Man börjar med att lära sig kundbemötande och sterilhantering. I enlighet med branschorganet SRT, Sveriges registrerade tatuerare, är det viktigt att man har gått utbildning i hygien. Därefter börjar man med bilder, både att skapa egna och att anpassa befintliga motiv till kundens önskemål. Lärlingstiden är ungefär tre år. SRT är ett bra stöd i ett lärlingskap och för en nystartad studio.   Lärlingsskap är studier och man ansvarar själv för sin ekonomi. Kurser anordnas även utanför SRT. Vidareutbildning är viktigt för en tatuerare.
/