BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Rekryterare

Människokännare med en vilja att hitta rätt person till rätt tjänst.

 • Empatisk förmåga
 • Kundfokus
 • Noggrannhet
 • Stresstålighet
 • Säljinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   31 500 - 58 000 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Rekryterarens uppgift är att stödja rekryteringsprocessen när en verksamhet behöver rekrytera medarbetare. Rekryteringskonsulten har alltid en extern kund, rekryteraren arbetar med internt stöd inom sin organisation. 

   Rekryteringskonsulten behöver kunna sälja. Det handlar om att bygga långsiktiga relationer med kunder som är beredda att betala för rekryteringskonsultens arbete. En del företag har särskilda säljare som tar in uppdragen. I företaget med egen personalavdelning kommer uppdraget till rekryteraren in ofta från ansvarig chef.

   Rekryteraren gör en överenskommelse med uppdragsgivaren om vad och när det ska göras. Rekryteraren arbetar sedan efter den. 

   När ett uppdrag kommit tar rekryteringskonsulten fram en kravprofil. Det görs genom att aktivt lyssna och ställa frågor ofta till chef för att kunna förstå organisationens behov. Kravprofilen ska sedan matchas mot lämpliga kandidater. Ibland tar rekryteraren hjälp av en researcher som söker i olika kandidatbanker, andra gånger söker rekryteraren själv i sitt nätverk efter lämpliga personer.

   Först matchas utbildning och erfarenhet mot kravprofilen. Därefter matchas personliga egenskaper mot kravprofilen. Ofta används olika former av tester som bygger på vetenskapliga metoder för att ta fram de egenskaperna. 

   Rekryteraren går sedan igenom och analyserar kandidaternas kompetens mot kravprofilen. Första urvalet görs ibland via förintervjuer av rekryteraren själv som väljer ut de lämpligaste. 

   De presenteras sedan för kunden eller chefen som sedan intervjuar särskilt intressanta i en ny omgång. Företaget har ofta gör egna intervjuer där också fackliga representanter medverkar. Målet är att ha en kompetent person som tackar ja och börjar.

   Utbildningsvägar för rekryterare

   Vill du studera till rekryterare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: