BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Finmekaniker

Tillverkar och reparerar små produkter med stor noggrannhet och problemlösningsförmåga.

  • Noggrannhet
  • Problemlösningsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

24 900 - 39 300 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för finmekaniker kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Finmekaniker kan kallas flera olika saker beroende på var man arbetar och i vilken bransch man arbetar. Finmekaniker kallas vanligen de som arbetar med mekaniska produkter.

De som arbetar mer med elektromekaniska produkter kallas ofta för instrumentmakare. Dessutom finns inom yrkesgruppen också yrkena låssmed/låstekniker och hjälpmedelstekniker.

Vanligast är att en konstruktör eller forskare utvecklar ett instrument, hjälpmedel eller en annan produkt, som finmekanikern sedan tillverkar efter en ritning. De arbetar ofta självständigt efter anvisningar i en verkstad. Man måste kunna hitta praktiska lösningar på tekniska problem. Som finmekaniker har man många olika arbetsuppgifter till exempel svarvning, fräsning, slipning, bänkarbete och montering. Man måste därför behärska de flesta maskiner och verktyg på en mekanisk verkstad. Att ställa in och använda mätinstrument och göra elektriska installationer kan också ingå i arbetet. Det förekommer också att man har mer avgränsade arbetsuppgifter. Om man till exempel arbetar på företag som serietillverkar instrument eller andra produkter kan man delta i tillverkningen eller svara för enbart slutjustering och slutprovning av instrumenten eller produkterna. Eftersom produkterna allt oftare består av en blandning av mekanik och elektronik arbetar finmekaniker ofta med elektroniska detaljer. Instrumentmekaniker har arbetsuppgifter som är mer inriktade på att felsöka och reparera instrument, maskiner och styrsystem. Man kan vara specialiserad på vissa typer av instrument, till exempel elmätare.

Utbildningsvägar för finmekaniker

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli finmekaniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Inom Yrkeshögskolan kan det finnas eftergymnasiala utbildningar inom området, exempelvis industriell elteknik och elektronik och hantverk. Yrkeshögskoleutbildningarna omfattar två års studier vid normal studietakt och leder till yrkeshögskoleexamen.
/