Finmekaniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Tillverkar och reparerar små produkter med stor noggrannhet och problemlösningsförmåga.

  Finmekaniker kallas de som jobbar med tillverkning och reparation av små produkter med höga toleranskrav. Med höga toleranskrav menas ofta att fel på mindre än en millimeter inte kan tillåtas. Det kan röra sig om allt ifrån medicinska instrument och hjälpmedel till kameradetaljer, mekaniska, elektroniska apparater eller vapen.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Noggrannhet
  • Problemlösningsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Finmekaniker kan kallas flera olika saker beroende på var man arbetar och i vilken bransch man arbetar. Finmekaniker kallas vanligen de som arbetar med mekaniska produkter.

  De som arbetar mer med elektromekaniska produkter kallas ofta för instrumentmakare. Dessutom finns inom yrkesgruppen också yrkena låssmed/låstekniker och hjälpmedelstekniker.

  Vanligast är att en konstruktör eller forskare utvecklar ett instrument, hjälpmedel eller en annan produkt, som finmekanikern sedan tillverkar efter en ritning. De arbetar ofta självständigt efter anvisningar i en verkstad. Man måste kunna hitta praktiska lösningar på tekniska problem. Som finmekaniker har man många olika arbetsuppgifter till exempel svarvning, fräsning, slipning, bänkarbete och montering. Man måste därför behärska de flesta maskiner och verktyg på en mekanisk verkstad. Att ställa in och använda mätinstrument och göra elektriska installationer kan också ingå i arbetet. Det förekommer också att man har mer avgränsade arbetsuppgifter. Om man till exempel arbetar på företag som serietillverkar instrument eller andra produkter kan man delta i tillverkningen eller svara för enbart slutjustering och slutprovning av instrumenten eller produkterna. Eftersom produkterna allt oftare består av en blandning av mekanik och elektronik arbetar finmekaniker ofta med elektroniska detaljer. Instrumentmekaniker har arbetsuppgifter som är mer inriktade på att felsöka och reparera instrument, maskiner och styrsystem. Man kan vara specialiserad på vissa typer av instrument, till exempel elmätare.

  Arbetsplats och lön

  Finmekaniker arbetar i verkstäder inom flera olika branscher, bland annat inom tillverkningsindustrin.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 900 - 39 300 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022