Ingenjör inom bygg- och anläggning

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Arbetar med olika projekt inom konstruktion och byggnation, oftast inom ledande befattningar.

  Ingenjörer inom bygg och anläggning ser tydliga resultat av sitt arbete, till exempel ett hus eller en bro. Att skapa byggnadsverk och infrastruktur utgör en central del i samhällets utveckling. Med tekniska kunskaper söker byggingenjörerna den bästa lösningen på ett problem eller för att effektivisera en process. Det finns flera olika roller inom projektet och ofta handlar det om ledande befattningar.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Social förmåga

  Arbetsuppgifter

  Ingenjörer inom bygg och anläggning arbetar ofta med olika projekt, främst inom konstruktion och byggnation. Det kan handla om hus, vägar, järnväg, broar och industrianläggningar. Ofta är det nybyggnation, men det kan även vara ombyggnationer eller rivningar.

  Byggprocessen har många delar och ingenjören kan vara med från början till slut, eller vara specialiserad på ett led. Byggingenjörer behövs ändå från idéutveckling och detaljplanering till färdigställande och besiktning. De gör ritningar och konstruktioner efter beställarens behov och arbetar i kontakt med myndigheter och entreprenadfirmor för bygglov och upphandlingar. Mycket ska kalkyleras och analyseras innan själva byggnationen kan påbörjas. Byggnationen ska sedan följas noggrant för att hålla budget och tidsram. Slutligen besiktigas byggnadsverket och projektet kan avslutas.

  Det är också möjligt att arbeta med mindre uppdrag. Det kan vara att ta fram tekniska lösningar för uppvärmning, sanitet och ventilation eller att effektivisera energianvändningen. Man kan även arbeta med fastighetsförvaltning i färdiga byggnader.

  För mer erfarna ingenjörer är det vanligt att få projektledaransvar. Andra möjliga högre roller är platschef, som har helhetsansvaret på byggnationsplatsen, eller arbetsledare, som arbetar mer direkt i produktionen.

  Arbetsplats och lön

  Ingenjörer inom bygg och anläggning arbetar vanligen på företag inom byggnadsbranschen eller olika teknikföretag. Det är vanligt att vara anställd i konsultfirmor och hyras in för hela eller delar av projekt.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 000 - 54 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022