BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Träarbetare

Byggbranschens största yrkesgrupp med varierande uppgifter under hela byggprocessen.

  • God fysik
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

27 600 - 38 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för träarbetare och snickare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Träarbetare arbetar med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus. Träarbetare arbetar även med anläggningsarbeten, till exempel brobyggen. Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Ritningsläsning är en viktig del av arbetet eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

De två vanligaste arbetsuppgifterna är formsättning för betonggjutning och stomresning av bärande väggar och ytterväggar. Vid nyproduktion av hus monterar träarbetaren ofta färdiga byggdelar som är förtillverkade i fabrik. Träarbetaren reser mellanväggar och monterar väggbeklädnader som gipsskivor, spånskivor eller panel. Träarbetaren monterar även dörr- och fönsterkarmar, skåp och andra snickerier.

En del småhus byggs med lösvirke. I det arbetet tillverkar träarbetaren väggar, golv och andra delar på plats. Vid ombyggnation och renovering sker också mycket av tillverkningen på plats. Den typen av arbete ställer högre krav på hantverksskicklighet.

Utbildningsvägar för träarbetare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli träarbetare till exempel

  • vuxenutbildning
  • Välj en kommun nedan:
  • arbetsmarknadsutbildning
  • En alternativ väg till grundutbildning är via en av BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) godkänd utbildningsgivare, som kan vara en arbetsmarknadsutbildning.
  • företagsförlagd utbildning.
  • En annan utbildningsväg är som anställd företagslärling där det praktiska lärandet sker i företaget och BYN (Byggbranschens Yrkesnämnd) tillhandahåller den teoretiska delen av utbildningen
/