BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Socionomyrken

Socionomutbildningen leder till många olika yrken. Det gemensamma är att människan alltid står i centrum.

   Genomsnittligt löneintervall

   31 300 - 39 900 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Socionomens roll är framförallt att stötta och hjälpa individer som befinner sig i en svår situation. Det kan vara allt från människor i missbruk, barn som farit illa, familjer som har svårt att försörja sig eller människor som behöver hjälp med exempelvis bistånd från kommunen.

   I vissa yrkesroller som socionomer arbetar inom behöver man ibland fatta beslut som kan upplevas som svåra för individen. Besluten grundas på regelverk som måste följas enligt lag. Arbetet som socionom innebär även administrativt arbete eftersom man bland annat dokumenterar de ärenden man arbetar med.

   Som socionom har man ofta kontakter med sjukhus, kommuner och myndigheter i olika ärenden och behöver kunna samarbeta med andra för att föra ärenden framåt. Eftersom man arbetar med ärenden som rör människor behöver socionomen ha en social förmåga och kunna möta människor i olika situationer.

   Som socionom kan man även arbeta i andra stöttande roller som exempelvis skolkurator eller kurator inom kommun eller landsting. Socionom är en examensbeteckning och man kan arbeta med ett stort antal yrkesbenämningar som exempelvis:

   • Behandlingsassistent
   • Biståndsbedömare
   • Handläggare
   • Kurator
   • Projektledare
   •Socialsekreterare

   Utbildningsvägar för socionomyrken

   Vill du studera till socionomyrken? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: