Socionomyrken

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Socionomutbildningen leder till många olika yrken. Det gemensamma är att människan alltid står i centrum.

  Socionomer arbetar med människor som har en utsatt situation i samhället. Det kan handla om att stötta och hjälpa människor att förändra sin livssituation på olika sätt, exempelvis till att kunna försörja sig på egen hand. Som socionom har man möjlighet att arbeta inom ett stort antal områden där människor och samhälle står i fokus.

  Arbetsuppgifter

  Socionomens roll är framförallt att stötta och hjälpa individer som befinner sig i en svår situation. Det kan vara allt från människor i missbruk, barn som farit illa, familjer som har svårt att försörja sig eller människor som behöver hjälp med exempelvis bistånd från kommunen.

  I vissa yrkesroller som socionomer arbetar inom behöver man ibland fatta beslut som kan upplevas som svåra för individen. Besluten grundas på regelverk som måste följas enligt lag. Arbetet som socionom innebär även administrativt arbete eftersom man bland annat dokumenterar de ärenden man arbetar med.

  Som socionom har man ofta kontakter med sjukhus, kommuner och myndigheter i olika ärenden och behöver kunna samarbeta med andra för att föra ärenden framåt. Eftersom man arbetar med ärenden som rör människor behöver socionomen ha en social förmåga och kunna möta människor i olika situationer.

  Som socionom kan man även arbeta i andra stöttande roller som exempelvis skolkurator eller kurator inom kommun eller landsting. Socionom är en examensbeteckning och man kan arbeta med ett stort antal yrkesbenämningar som exempelvis:

  • Behandlingsassistent
  • Biståndsbedömare
  • Handläggare
  • Kurator
  • Projektledare
  •Socialsekreterare

  Arbetsplats och lön

  Socionomer arbetar ofta inom kommun, landsting, staten eller privata företag. Man kan till exempel arbeta inom socialtjänsten, som kurator eller handläggare.

  Genomsnittligt löneintervall

  31 300 - 39 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022