BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fastighetsmäklare

Förmedlar fastigheter och sköter förhandlingarna med fokus på att förstå kundernas behov.

  • Initiativförmåga
  • Serviceinriktad
  • Simultanförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för fastighetsmäklare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Även om det oftast är säljaren som ger fastighetsmäklaren uppdrag ska fastighetsmäklaren vara en opartisk mellanhand mellan köpare och säljare. Man kan få i uppdrag att sköta försäljningen av ett hus eller att hitta en bostadsrätt som en kund är intresserad av att köpa. Man ska ge parterna de råd och upplysningar som behövs för att kunna genomföra affären.

Vid försäljning är det mäklarens skyldighet att kontrollera vem som äger och har rätt att förfoga över objektet. Mäklaren ska också ta fram fastighetsbeteckning, byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt, samt erbjuda en boendekalkyl. Ofta sker kontakt med fotografer, besiktningsmän och andra samarbetspartners som kan vara behjälpliga under förmedlingsprocessen. Information sammanställs och publiceras i tryck och oftast på internet, samt ges till intresserade vid visning.

I uppdraget ingår oftast också att visa objektet för intresserade och därefter hantera budgivningar. När säljare och köpare är överens sköter mäklaren kontraktsskrivningen och överlåtelsen av objektet. Ofta hjälper mäklaren även säljaren med försäljningsdeklarationen efter genomförd försäljning.

Fastighetsmäklare kan vara specialiserade på en viss marknad eller vissa typer av objekt, exempelvis bostadsrätter, gårdar eller kommersiella fastigheter. Två andra vanliga specialiseringar är att sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller att förmedla köp av semesterbostäder i utlandet åt svenskar.

Utbildningsvägar för fastighetsmäklare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli fastighetsmäklare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att bli registrerad fastighetsmäklare behöver man studera ett fastighetsmäklarprogram på universitet, högskola eller som uppdragsutbildning där ett utbildningsinstitut samarbetar med en högskola. Fastighetsmäklarutbildning finns på ett flertal orter och inriktningarna kan variera.
/