Psykoterapeut

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ger psykoterapeutisk och psykoanalytisk behandling genom samtal med individer, familjer och grupper.

  Psykoterapeuter arbetar med psykoterapeutisk och psykoanalytisk behandling. De undersöker psykiska problem, kartlägger hinder och möjligheter och hjälper människor att hitta lösningar för att hantera problemen. Arbetet sker genom samtal med individer, familjer eller grupper. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken form av psykoterapi man arbetar med.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Förtroendeingivande
  • Kommunikativ förmåga
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Psykoterapeuter ger psykoterapeutisk och psykoanalytisk behandling genom samtal med individer, familjer och grupper. De arbetar med att undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa patienten att hitta åtgärder för att hantera problemen. Patienter kan söka hjälp för till exempel depressioner, fobier, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ätstörningar.

  Den psykoterapeutiska behandlingen kan ske som kort- eller långtidsterapi. Korttidsterapi brukar vara mellan 12-40 samtal och långtidsterapi pågår ofta under flera år. Behandlingen kan till exempel gå ut på att förändra beteenden som patienten hindras av eller att patienten ska komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem.

  Psykoterapi är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsformer. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken form av psykoterapi man arbetar med. Exempel på psykoterapiformer är psykoanalytisk och psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi.

  Psykoanalys är en långvarig terapimetod som kräver intensiv kontakt med patienten, ofta flera gånger i veckan under flera års tid.

  Psykodynamisk psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, patienten och psykoterapeuten. I samspel med varandra söker de orsak till och förståelse för patientens problem och lidande.

  Kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår från att människans tankar, känslor och beteenden på ett ömsesidigt sätt styr och påverkar varandra. I arbetet ingår att ge patienten olika uppgifter att arbeta med mellan terapisamtalen. Inom KBT sätter terapeuten upp olika mål tillsammans med patienten som man sedan arbetar mot.

  Arbetsplats och lön

  De flesta psykoterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården, oftast inom psykiatrin men även på vårdcentraler och inom företagshälsan. Ett annat arbetsområde är familjerådgivning inom kommunal verksamhet. En del psykoterapeuter är egna företagare som bedriver egen terapi och handledning, ibland kombinerat med en anställning.

  Genomsnittligt löneintervall

  38 300 - 46 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022