BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Sjö- och flygräddningsledare

Samordnar och leder sjö- och flygräddningsinsatser från en central, tar emot nödmeddelanden och larm.

  • Analytisk förmåga
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

25 000 - 37 000 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Räddningsledare tar emot nödmeddelanden och larm vid olyckor så som färjeolyckor, fritidsbåtsolyckor, olyckor med flygplan och badplatstillbud.

Larm kommer också från anhöriga som saknar någon antingen till sjöss eller i luften. Ett larm från en person som kontaktat sjö- och flygräddningscentralen kan till exempel handla om ett föremål som driver till sjöss, en helikopter som saknas, en skoter som kan ha åkt genom isen eller någon som kanske håller på att drunkna.

Räddningsledare utvärderar och analyserar dessa samtal och bedömer vilka räddningsinsatser som krävs. De samarbetar med Kustbevakningen, Försvarsmakten, Polisen, Luftfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen, Statens haverikommission, kommunala räddningstjänster med flera.

Räddningsledaren bedömer sedan vilka resurser som bör larmas ut för att bistå den nödställde, till exempel båt, flyg eller helikopter till olycksplatsen. Till sitt stöd har räddningsledaren olika digitala kartbilder, effektiva loggprogram samt olika register för att underlätta arbetet. . Räddningsledare samordnar, leder och instruerar räddningsstyrkorna under räddningsarbetet via radio och telefoni.

Om räddningsarbetet är mera omfattande, kan räddningsinsatsen ledas på plats av en så kallad Aircraft Co-ordinator (ACO) eller On Scene Coordinator, OSC, som arbetar enligt räddningsledarens beslut och rapporterar om arbetets gång till honom eller henne.

Snabba bedömningar och ständig samverkan med andra räddningstjänster tillhör vardagen.

Utbildningsvägar för sjö- och flygräddningsledare

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/