Grovplåtslagare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Formar och monterar detaljer av grovplåt, ofta med inslag av svetsning eller programmering.

  Grovplåtslagare formar och monterar detaljer av grovplåt eller balkar. Det kan exempelvis gälla tillverkning och montering av stålkonstruktioner som byggnader, broar, arenor, tankar cisterner, tryckkärl, filter. Svetsning ingår nästan alltid i grovplåtslagarens arbete som vid industriell tillverkning också kan innebära programmering och övervakning av robotar.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Grovplåtslagare arbetar med detaljer av plåtmaterial i varierande tjocklek utom de allra tunnaste. Att kunna läsa ritningar är viktigt för grovplåtslagaren som skär eller klipper arbetsdetaljer ur plåtmaterialet efter ritning. I särskilda pressar, rikt- eller bockningsmaskiner formas sedan de utskurna plåtstyckena. Komplicerade konstruktioner kräver ibland att materialet formas genom värmning, krympning eller smide.

  Likaså är svetskunskaper ett måste eftersom de tillskurna och formade detaljerna ofta sammanfogas genom svetsning.

  Vid industriell tillverkning, exempelvis av entreprenadmaskiner, utförs grovplåtsarbetet helt maskinellt och personalen är specialiserad på olika arbetsmoment, såsom blästring, gasskärning av plåtdetaljer i CNC- eller NC-styrda maskiner. Andra moment är riktning av detaljer, avfasning av kanter samt bockning av plåtdetaljerna till olika utformning. Varje arbetsmoment kräver viss efterbehandling och kontroll. För att hantera plåtarna har man tillgång till olika slags lyftanordningar.

  Grovplåtslagare utför även montage- och reparationsarbeten.

  Inom anläggningsindustrin arbetar specialiserade stålkonstruktionsmontörer. De monterar grovplåt och balkongkonstruktioner för kranar, broar, master och liknande.

  Flygplansplåtslagare arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer samt med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Uppgifterna varierar från mindre reparationer av plåtskador till stora arbeten.

  Arbetsplats och lön

  Grovplåtslagare arbetar vid bygg- och anläggningsföretag och inom verkstadsindustrin.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 300 - 36 300 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022