BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Grovplåtslagare

Formar och monterar detaljer av grovplåt, ofta med inslag av svetsning eller programmering.

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

26 300 - 36 300 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Data saknas

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Grovplåtslagare arbetar med detaljer av plåtmaterial i varierande tjocklek utom de allra tunnaste. Att kunna läsa ritningar är viktigt för grovplåtslagaren som skär eller klipper arbetsdetaljer ur plåtmaterialet efter ritning. I särskilda pressar, rikt- eller bockningsmaskiner formas sedan de utskurna plåtstyckena. Komplicerade konstruktioner kräver ibland att materialet formas genom värmning, krympning eller smide.

Likaså är svetskunskaper ett måste eftersom de tillskurna och formade detaljerna ofta sammanfogas genom svetsning.

Vid industriell tillverkning, exempelvis av entreprenadmaskiner, utförs grovplåtsarbetet helt maskinellt och personalen är specialiserad på olika arbetsmoment, såsom blästring, gasskärning av plåtdetaljer i CNC- eller NC-styrda maskiner. Andra moment är riktning av detaljer, avfasning av kanter samt bockning av plåtdetaljerna till olika utformning. Varje arbetsmoment kräver viss efterbehandling och kontroll. För att hantera plåtarna har man tillgång till olika slags lyftanordningar.

Grovplåtslagare utför även montage- och reparationsarbeten.

Inom anläggningsindustrin arbetar specialiserade stålkonstruktionsmontörer. De monterar grovplåt och balkongkonstruktioner för kranar, broar, master och liknande.

Flygplansplåtslagare arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer samt med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Uppgifterna varierar från mindre reparationer av plåtskador till stora arbeten.

Utbildningsvägar för grovplåtslagare

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/