BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Läkare

Ett yrke med många specialiteter som undersöker patienter, ställer diagnoser och gör behandlingsplaner.

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Självständighet
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Som läkare träffar man patienter med olika besvär och arbetsuppgifterna skiljer sig bland annat beroende på om man har valt att specialisera sig eller inte samt på vilken specialitet man i så fall valt. Till exempel tillbringar kirurgen en stor del av sin tid i operationssalen, medan en psykiatriker arbetar mycket med samtal med sina patienter.

I läkarens arbete ingår också ofta att informera patienten och de närstående om till exempel behandlingsmöjligheter och biverkningar av mediciner. Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat andra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

I läkararbetet ingår också administration. I patientens journal för läkaren in resultatet av undersökningar och behandlingar. Man skriver remisser om patienten måste skickas vidare till andra avdelningar och kliniker. Även sjukintyg och recept på mediciner ska skrivas ut. Dessutom är läkaren ofta chef och har personalansvar.

Efter att ha arbetat som läkare i några år vidareutbildar sig de flesta läkare till specialistläkare och arbetar efter det inom någon av de cirka 60 specialiteter som finns i Sverige. Exempel på några specialiseringar är allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, kirurgi, barn- och ungdomsmedicin, gynekologi och ortopedi.

Utbildningsvägar för läkare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli läkare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningen till läkare är sex år. Utbildningen är legitimationsgrundande vilket innebär att man efter läkarexamen kan ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. När man är legitimerad läkare kan man påbörja specialiseringstjänstgöring (ST), vilket omfattar 5,5 år och resulterar i en specialistkompetens inom ett särskilt område. Exempel på några specialistområden är allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, kirurgi, barn- och ungdomsmedicin, gynekologi och ortopedi.
/