BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Återvinningsarbetare

Ett yrke för den som trivs med kundkontakter och gillar att hålla återvinningscentralen ren och snygg.

  • Förmåga att ta ansvar
  • Noggrannhet
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

25 600 - 32 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för renhållnings- och återvinningsarbetare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Som återvinningsarbetare på en återvinningscentral sköter man den dagliga driften av centralen och vägleder kunderna kring var olika saker ska slängas.

Under dagen kan olika containrar behöva bytas och tömmas. En annan arbetsuppgift är att hämta skrot som ska tas omhand. Ofta används lastbil, hjullastare eller truck.

Återvinningsarbetarna hjälper också till att sortera och plocka isär saker som kommer in. Avfallet sorteras i olika avfallsslag, till exempel järn- och metallskrot, brännbart, komposterbart, elektronikavfall, byggmaterial och plast. Det kan också vara miljöfarligt avfall som oljor och lösningsmedel, asbest eller färgrester. De produkter som ska tas om hand kan vara maskiner, motorer och datorer. En del återvinningscentral tar även emot saker som skänks vidare till försäljning i second hand-butiker.

Återvinningsarbetare kan även kallas demonterare. De monterar isär olika sammansatta produkter och arbeta till exempel på bildemonteringsföretag. Där demonteras krockskadade bilar eller bilar som lämnats för skrotning. Man tar hand om miljöfarligt material som batterier, bensin, oljor och andra vätskor. De delar som går att sälja som reservdelar testas, registreras i datorsystemet och läggs in på lagret. Det överblivna materialet transporteras till återvinningsföretag.

Utbildningsvägar för återvinningsarbetare

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/