Återvinningsarbetare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett yrke för den som trivs med kundkontakter och gillar att hålla återvinningscentralen ren och snygg.

  Återvinningsarbetare jobbar oftast med att vägleda kunder hur de ska sortera och lämna sitt avfall på återvinningscentraler och att hålla centralen ren och snygg. På återvinningscentral kan privatpersoner och företag själva åka och lämna avfall, som inte är hushållsavfall, och som sorteras i olika avfallsslag. Kundbemötandet är en viktig del av arbetet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att ta ansvar
  • Noggrannhet
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  Som återvinningsarbetare på en återvinningscentral sköter man den dagliga driften av centralen och vägleder kunderna kring var olika saker ska slängas.

  Under dagen kan olika containrar behöva bytas och tömmas. En annan arbetsuppgift är att hämta skrot som ska tas omhand. Ofta används lastbil, hjullastare eller truck.

  Återvinningsarbetarna hjälper också till att sortera och plocka isär saker som kommer in. Avfallet sorteras i olika avfallsslag, till exempel järn- och metallskrot, brännbart, komposterbart, elektronikavfall, byggmaterial och plast. Det kan också vara miljöfarligt avfall som oljor och lösningsmedel, asbest eller färgrester. De produkter som ska tas om hand kan vara maskiner, motorer och datorer. En del återvinningscentral tar även emot saker som skänks vidare till försäljning i second hand-butiker.

  Återvinningsarbetare kan även kallas demonterare. De monterar isär olika sammansatta produkter och arbeta till exempel på bildemonteringsföretag. Där demonteras krockskadade bilar eller bilar som lämnats för skrotning. Man tar hand om miljöfarligt material som batterier, bensin, oljor och andra vätskor. De delar som går att sälja som reservdelar testas, registreras i datorsystemet och läggs in på lagret. Det överblivna materialet transporteras till återvinningsföretag.

  Arbetsplats och lön

  De flesta återvinningsarbetare arbetar på återvinningscentraler, men kan också arbeta på olika demonteringsföretag. Det finns både privata och kommunala arbetsgivare.

  Genomsnittligt löneintervall

  25 600 - 32 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022