BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fastighetstekniker

Specialist på fastigheters tekniska system med serviceförmåga och problemlösning i fokus.

 • Initiativförmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   23 100 - 34 200 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system, exempelvis värme och ventilation. De kan arbeta både med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Arbetsuppgifterna kan därmed variera beroende på var man är anställd.

   Ofta ingår både teknik, IT och service i yrket. Fastighetstekniker behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med anledning av Boverkets skärpta energikrav.

   Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i arbetet:

   * Ansvara för värme- och ventilationssystem
   * Sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning
   * Felsökning och reparationer
   * Kontakt med hyresgäster
   * Ansvara för effektivisering av fastighetens energiprestanda och resursförbrukning.

   Moderna fastigheter har avancerade, datorstyrda system för att inomhusklimatet ska vara behagligt, samtidigt som energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt. För att sköta dessa system krävs kunskaper om styr- och reglerteknik, hur systemen ska underhållas, justeras och repareras. Drifttekniker är en annan vanlig yrkestitel för dem som jobbar med den här typen av uppgifter. I jobbet ingår också att kontrollera brister i isolering och bevaka så att det inte uppstår oväntat hög energiförbrukning.

   Fastighetstekniker kan ibland ha en samordnande roll och fungera som arbetsledare för exempelvis tekniska specialister. I den rollen krävs det att fastighetsteknikern har teknisk förståelse, men behöver inte själv kunna åtgärda alla problem som uppstår.

   Utbildningsvägar för fastighetstekniker

   Vill du studera till fastighetstekniker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: