BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fastighetstekniker

Specialist på fastigheters tekniska system med serviceförmåga och problemlösning i fokus.

  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

23 100 - 34 200 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för fastighetsskötare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system, exempelvis värme och ventilation. De kan arbeta både med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Arbetsuppgifterna kan därmed variera beroende på var man är anställd.

Ofta ingår både teknik, IT och service i yrket. Fastighetstekniker behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med anledning av Boverkets skärpta energikrav.

Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i arbetet:

* Ansvara för värme- och ventilationssystem
* Sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning
* Felsökning och reparationer
* Kontakt med hyresgäster
* Ansvara för effektivisering av fastighetens energiprestanda och resursförbrukning.

Moderna fastigheter har avancerade, datorstyrda system för att inomhusklimatet ska vara behagligt, samtidigt som energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt. För att sköta dessa system krävs kunskaper om styr- och reglerteknik, hur systemen ska underhållas, justeras och repareras. Drifttekniker är en annan vanlig yrkestitel för dem som jobbar med den här typen av uppgifter. I jobbet ingår också att kontrollera brister i isolering och bevaka så att det inte uppstår oväntat hög energiförbrukning.

Fastighetstekniker kan ibland ha en samordnande roll och fungera som arbetsledare för exempelvis tekniska specialister. I den rollen krävs det att fastighetsteknikern har teknisk förståelse, men behöver inte själv kunna åtgärda alla problem som uppstår.

Utbildningsvägar för fastighetstekniker

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli fastighetstekniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
  • vuxenutbildning
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/