Fastighetstekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialist på fastigheters tekniska system med serviceförmåga och problemlösning i fokus.

  Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetstekniker, liksom kompetens inom exempelvis styr- och reglerteknik.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system, exempelvis värme och ventilation. De kan arbeta både med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Arbetsuppgifterna kan därmed variera beroende på var man är anställd.

  Ofta ingår både teknik, IT och service i yrket. Fastighetstekniker behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med anledning av Boverkets skärpta energikrav.

  Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i arbetet:

  * Ansvara för värme- och ventilationssystem
  * Sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning
  * Felsökning och reparationer
  * Kontakt med hyresgäster
  * Ansvara för effektivisering av fastighetens energiprestanda och resursförbrukning.

  Moderna fastigheter har avancerade, datorstyrda system för att inomhusklimatet ska vara behagligt, samtidigt som energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt. För att sköta dessa system krävs kunskaper om styr- och reglerteknik, hur systemen ska underhållas, justeras och repareras. Drifttekniker är en annan vanlig yrkestitel för dem som jobbar med den här typen av uppgifter. I jobbet ingår också att kontrollera brister i isolering och bevaka så att det inte uppstår oväntat hög energiförbrukning.

  Fastighetstekniker kan ibland ha en samordnande roll och fungera som arbetsledare för exempelvis tekniska specialister. I den rollen krävs det att fastighetsteknikern har teknisk förståelse, men behöver inte själv kunna åtgärda alla problem som uppstår.

  Arbetsplats och lön

  Fastighetstekniker kan vara anställda av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag. De kan även vara anställda av kommuner.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 100 - 34 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022