BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Företagssäljare

Ett utåtriktat yrke för den som har sinne för affärer.

 • Analytisk förmåga
 • Serviceinriktad
 • Säljinriktad
 • Uthållighet

   Genomsnittligt löneintervall

   28 000 - 62 500 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Företagssäljare säljer varor och tjänster till andra företag, inte till privatpersoner. I branschen kallas det för att sälja "business to business" – B2B.  Säljare arbetar ofta med uppsökande försäljning. Ibland säljer man en kombination av både varor och tjänster. Säljaren ansvarar ofta för hela ledet – allt ifrån beställning till leverans och uppföljning.

   Säljaren förväntas ha god kunskap om både företagets och konkurrenternas varor och tjänster. Säljaren följer försäljningsstatistik och kundernas köpvanor för att veta mer om hur man säljer bäst till varje enskild kund.

   Jobbet bygger på ett långsiktigt och strategiskt arbete där syftet är att skapa en bra affärsrelation på lång sikt – affärer görs mellan människor som litar på varandra.

   Säljare kan också kallas för account manager. Då har man kontinuerlig kontakt med ett antal kunder och ansvarar för att följa upp affärerna och utveckla nya affärsmöjligheter. Key account manager är en säljare som är specialiserad på kunder som är särskilt betydelsefulla för företaget, så kallade nyckelkunder.

   Det kan vara kunder som står för en stor del av företagets omsättning, men också kunder som kräver speciella lösningar för att produkterna ska passa dem. Då samordnar man ibland olika specialister, exempelvis säljare, kundstöd, produktion och utveckling från det egna företaget.

   En utesäljare eller fältsäljare arbetar i första hand med att besöka kunderna för att sälja företagets produkter eller tjänster. Det är vanligt att säljaren har ansvaret för försäljningen i någon geografiskt avstyckad del av Sverige, ofta kallat säljdistrikt. Det administrativa arbetet som hör till kan skötas var som helst.

   En innesäljare har kontakt med kunderna från sitt kontor. Då tar man emot beställningar och säljer produkter och tjänster över telefon och e-post men jobbar även med att ta emot klagomål, ge råd och service. Vissa innesäljare ansvarar också för att det man säljer levereras och gör fakturaunderlag.

   Ordermottagare och orderadministratör tar emot beställningar från kunder som själva kontaktar företaget. Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad från att ta emot order och registrera dem till att exempelvis också bevaka leveranser, göra underlag till fakturor och administrera transporter.

   Utbildningsvägar för företagssäljare

   Vill du studera till företagssäljare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: