Företagssäljare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett utåtriktat yrke för den som har sinne för affärer.

  Säljare är ett utåtriktat arbete som erbjuder många olika karriärvägar. För att bli en skicklig säljare bör du ha sinne för affärer, gilla att arbeta resultatfokuserat och vara bra på att känna av andra människors behov och önskemål.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Serviceinriktad
  • Säljinriktad
  • Uthållighet

  Arbetsuppgifter

  Företagssäljare säljer varor och tjänster till andra företag, inte till privatpersoner. I branschen kallas det för att sälja "business to business" – B2B.  Säljare arbetar ofta med uppsökande försäljning. Ibland säljer man en kombination av både varor och tjänster. Säljaren ansvarar ofta för hela ledet – allt ifrån beställning till leverans och uppföljning.

  Säljaren förväntas ha god kunskap om både företagets och konkurrenternas varor och tjänster. Säljaren följer försäljningsstatistik och kundernas köpvanor för att veta mer om hur man säljer bäst till varje enskild kund.

  Jobbet bygger på ett långsiktigt och strategiskt arbete där syftet är att skapa en bra affärsrelation på lång sikt – affärer görs mellan människor som litar på varandra.

  Säljare kan också kallas för account manager. Då har man kontinuerlig kontakt med ett antal kunder och ansvarar för att följa upp affärerna och utveckla nya affärsmöjligheter. Key account manager är en säljare som är specialiserad på kunder som är särskilt betydelsefulla för företaget, så kallade nyckelkunder.

  Det kan vara kunder som står för en stor del av företagets omsättning, men också kunder som kräver speciella lösningar för att produkterna ska passa dem. Då samordnar man ibland olika specialister, exempelvis säljare, kundstöd, produktion och utveckling från det egna företaget.

  En utesäljare eller fältsäljare arbetar i första hand med att besöka kunderna för att sälja företagets produkter eller tjänster. Det är vanligt att säljaren har ansvaret för försäljningen i någon geografiskt avstyckad del av Sverige, ofta kallat säljdistrikt. Det administrativa arbetet som hör till kan skötas var som helst.

  En innesäljare har kontakt med kunderna från sitt kontor. Då tar man emot beställningar och säljer produkter och tjänster över telefon och e-post men jobbar även med att ta emot klagomål, ge råd och service. Vissa innesäljare ansvarar också för att det man säljer levereras och gör fakturaunderlag.

  Ordermottagare och orderadministratör tar emot beställningar från kunder som själva kontaktar företaget. Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad från att ta emot order och registrera dem till att exempelvis också bevaka leveranser, göra underlag till fakturor och administrera transporter.

  Arbetsplats och lön

  Handeln blir allt mer internationell. Säljare anställda i import- eller exportföretag reser mycket utomlands för att förhandla med sina kunder. Därför är det viktigt med kunskaper i språk och kultur i de länder där affärerna genomförs.

  Genomsnittligt löneintervall

  28 000 - 62 500 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022