BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Diakon

Ansvarar för kyrkans sociala arbete med medmänsklighet i fokus.

  • Förmåga att bemöta människor
  • Samarbetsförmåga
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

34 300 - 41 800 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Diakoner arbetar mitt bland människorna i en församling och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande.

Diakoner har personliga samtal och rådgivning både per telefon och under besökstid. Det kan röra sig om andliga frågor men även sociala problem, till exempel ekonomiska frågor. Ibland ingår fältarbete ute i samhället.

Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Det blir allt vanligare att diakonen även samverkar med andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.

Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan ibland ingå i diakonens uppgifter.

Utbildningsvägar för diakon

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli diakon till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att bli diakon inom Svenska Kyrkan ska du ha en fackutbildning från högskola eller universitet samt vara antagen som diakonkandidat i ett stift. Innan du kan påbörja diakonprogrammet vid utbildningsinstitutet krävs åtta veckors praktik i en församling och deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar. Därefter studerar du pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för diakoner vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner ges under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin. Ibland kan det även finnas möjlighet till distansstudier. Mer information om utbildningen, samt om vilka utbildningar från högskola eller universitet som ger behörighet till utbildningen finns på Svenska kyrkans webbplats. För att bli diakon inom andra samfund kan antagningskrav och utbildning se annorlunda ut, kontakta respektive samfund för mer information.
/