Diakon

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ansvarar för kyrkans sociala arbete med medmänsklighet i fokus.

  Diakoner arbetar med olika former av social omsorg inom kyrkan. Medmänsklighet, personlig omsorg och förmåga att lyssna och ge stöd behövs i arbetet som diakon.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att bemöta människor
  • Samarbetsförmåga
  • Social förmåga

  Arbetsuppgifter

  Diakoner arbetar mitt bland människorna i en församling och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande.

  Diakoner har personliga samtal och rådgivning både per telefon och under besökstid. Det kan röra sig om andliga frågor men även sociala problem, till exempel ekonomiska frågor. Ibland ingår fältarbete ute i samhället.

  Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Det blir allt vanligare att diakonen även samverkar med andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.

  Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan ibland ingå i diakonens uppgifter.

  Arbetsplats och lön

  Många diakoner arbetar inom Svenska kyrkan, men kan även finnas inom andra samfund.

  Genomsnittligt löneintervall

  34 300 - 41 800 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022