BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Diakon

Ansvarar för kyrkans sociala arbete med medmänsklighet i fokus.

 • Förmåga att bemöta människor
 • Samarbetsförmåga
 • Social förmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   34 300 - 41 800 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Diakoner arbetar mitt bland människorna i en församling och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande.

   Diakoner har personliga samtal och rådgivning både per telefon och under besökstid. Det kan röra sig om andliga frågor men även sociala problem, till exempel ekonomiska frågor. Ibland ingår fältarbete ute i samhället.

   Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Det blir allt vanligare att diakonen även samverkar med andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.

   Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan ibland ingå i diakonens uppgifter.

   Utbildningsvägar för diakon

   Vill du studera till diakon? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: