Lärare i hem- och konsumentkunskap

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett yrke för dig som gillar att arbeta med både människor och mat.

  Som Lärare i hem- och konsumentkunskap är det viktigt att vara intresserad av mat, hälsa och miljö - men framförallt ska man tycka om att arbeta med barn och ungdomar. En lärare i hem- och konsumentkunskap undervisar elever i matlagning, hur man sköter ett hem och hur man hanterar hushållsbudgeten. Ämnet ger eleverna verktyg för att kunna medverka till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val för egen och andras hälsa, ekonomi och miljö.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Lärare i hem- och konsumentkunskapn har ett brett ämne där många delar som är viktiga för att kunna sköta ett hem ingår. Det är inte bara matlagning, utan även rengöring, budgetering och konsumentlagar. Ämnet ger eleverna verktyg för att kunna ta hand om ett eget hem och ekonomi, men även för att medverka till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val för egen och andras hälsa, ekonomi och miljö.

  Teori och praktik blandas för att ge eleverna en bred kunskap. Bakning och matlagning varvas med kunskaper om näringslära och hur man planerar och räknar ut kostnaden för olika måltider. Läraren handleder och ger tips och råd och under det praktiska arbetet, men har också teorilektioner om till exempel livsmedelshantering, miljömärkning, återvinning, mattraditioner och ekonomi och sparande. Eleverna får också lära sig hur olika redskap i hemmet används på ett säkert sätt samt olika metoder för tvätt och rengöring.

  Lärare i hem- och konsumentkunskapn undervisar också i konsumentekonomi - hur man får pengarna att räcka till och vilka rättigheter man har som konsument.

  I arbetet ingår också att köpa in de varor som behövs i undervisningen och se till att utrustningen i hemkunskapssalen är i gott skick.

  Lektionerna skall planeras och utvärderas. Elevernas kunskapsutveckling ska dokumenteras och betyg sättas. I lärarens arbete ingår, förutom undervisning, också mycket annat så som föräldramöten och kompetensutveckling. Lärare i hem- och konsumentkunskap arbetar ofta i arbetslag tillsammans med andra pedagoger på skolan. Läraren kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som mentor eller klassföreståndare.

  Arbetsplats och lön

  Lärare i hem- och konsumentkunskap undervisar främst i grundskolans år 6-9. De kan även undervisa i lägre årskurser, särskolan eller på folkhögskolan. Beroende på behörighet kan man också undervisa i vissa av gymnasieskolans kurser som livsmedels- och näringskunskap eller matlagning.

  Genomsnittligt löneintervall

  28 000 - 43 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022