BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Löne- och personaladministratörer

Administrativ expert med blandade arbetsuppgifter.

 • Noggrannhet
 • Organisationsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   27 800 - 40 400 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Vanliga arbetsuppgifter för löne- och personaladministratörer är utbetalningar, uträkning av löner, ledigheter och övertid, administration av anställningar, hantering av reseräkningar och utskrifter av arbetsgivarintyg. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika administrativa program.

   Löne- och personaladministratören ger också service och stöd till både anställda och arbetsgivare i löne-, anställnings-, och avtalsfrågor. Det kan till exempel handla om löneberäkning, anställningsavtal, sjukskrivningar eller pensions- och försäkringsfrågor. En löne- och personalassistent behöver därför kunskap om arbetsrättsliga lagar, som exempelvis lagen om anställningsskydd, och olika fackliga kollektivavtal på arbetsplatsen.

   På mindre företag kan fler uppdrag och ansvarsområden ges till löne- och personaladministratören för att fylla ut tjänsten, så som budget, bokföring eller HR.

   På större företag behövs istället ofta flera anställda inom området, och man är då oftast specialiserad på ett område. Löneadministratören fokuserar mer på löpande löneadministrativa arbetsuppgifter som att räkna ut personalens löner och hantera olika tillägg och avdrag. Personaladministratören, eller även kallad personalkonsulent eller HR-assistent, kan arbeta mer med rekrytering och anställningsavtal. Vid rekryteringar kan man få uppdrag så som annonsutformning, urvalsarbete, referenstagning, matchning och bokning.

   Utbildningsvägar för löne- och personaladministratörer

   Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Det kan finnas ytterligare krav, till exempel körkort.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: