Löne- och personaladministratörer

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Administrativ expert med blandade arbetsuppgifter.

  Löne- och personaladministratörer hanterar en mängd olika frågor kring löner och personal, så som löneutbetalningar eller avtalsskrivande. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika löne- eller personalprogram. God kunskap om ekonomi, lagar och avtal behövs.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Noggrannhet
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  Vanliga arbetsuppgifter för löne- och personaladministratörer är utbetalningar, uträkning av löner, ledigheter och övertid, administration av anställningar, hantering av reseräkningar och utskrifter av arbetsgivarintyg. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika administrativa program.

  Löne- och personaladministratören ger också service och stöd till både anställda och arbetsgivare i löne-, anställnings-, och avtalsfrågor. Det kan till exempel handla om löneberäkning, anställningsavtal, sjukskrivningar eller pensions- och försäkringsfrågor. En löne- och personalassistent behöver därför kunskap om arbetsrättsliga lagar, som exempelvis lagen om anställningsskydd, och olika fackliga kollektivavtal på arbetsplatsen.

  På mindre företag kan fler uppdrag och ansvarsområden ges till löne- och personaladministratören för att fylla ut tjänsten, så som budget, bokföring eller HR.

  På större företag behövs istället ofta flera anställda inom området, och man är då oftast specialiserad på ett område. Löneadministratören fokuserar mer på löpande löneadministrativa arbetsuppgifter som att räkna ut personalens löner och hantera olika tillägg och avdrag. Personaladministratören, eller även kallad personalkonsulent eller HR-assistent, kan arbeta mer med rekrytering och anställningsavtal. Vid rekryteringar kan man få uppdrag så som annonsutformning, urvalsarbete, referenstagning, matchning och bokning.

  Arbetsplats och lön

  Löne- och personaladministratörer finns på de flesta företag – både inom privat och offentlig sektor.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 800 - 40 400 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022