BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Smed och stålbyggare

Konsthantverk eller tillverkning och montage av byggnadsstommar, ett yrke med flera inriktningar.

  • God fysik
  • Kreativ förmåga

Genomsnittligt löneintervall

26 300 - 36 300 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Smeder och stålbyggare utför allt från stommar till inrednings- och utsmyckningsdetaljer i samband med ny- eller ombyggnation.

Stålbyggnad används alltmer när det gäller industrialiserat byggande. Stommarna tillverkas på en verkstad, kontrolleras och CE-märks och skickas sedan ut till byggarbetsplatsen. I verkstaden kapas balkar och pelare till rätt längd, hål stansas eller borras och delarna svetsas ihop till större enheter som sedan i huvudsak skruvas ihop på byggarbetsplatsen.

Man gör produkter i olika storlekar och med olika grad av svårighetsgrad. I jobbet kan ingå både att svetsa, reparera och montera delar till en helhet. Man arbetar med olika slags svetstekniker och krav på svetslicens gäller för flertalet uppdrag inom yrket. En kunnig smed eller stålbyggare behärskar oftast flera olika svetstekniker, olika material och har även visst konstruktionskunnande.

Smeder och stålbyggare brukar själva leverera material/verktyg till arbetsplatsen och därför är körkort ofta nödvändigt. Som företagets representant på arbetsplatsen krävs också förmåga att samarbeta med uppdragsgivaren och med andra entreprenörer.

De flesta smedjor och stålbyggnadsföretag har mindre än 15 anställda. En konstsmed är formgivare och arbetar med konsthantverk eller enbart med konst eller hantverk var för sig. De tillverkar bland annat ljuskronor, grindar, skulpturer eller inredningsdetaljer.

En del konstsmeder är specialiserade på att tillverka vackra knivar eller andra eggverktyg. Konstsmeder är vanligen intresserade av att teckna och har konstnärliga intressen. De arbetar i en konstsmedja huvudsakligen med järn som värms i en ässja och smides till sin rätta form på städ eller i maskinhammare. Även svetsning, nitning och många andra arbetsmoment förekommer.

Utbildningsvägar för smed och stålbyggare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli smed och stålbyggare till exempel

  • företagsförlagd utbildning
  • Ett vanligt sätt att bli smed/stålbyggare är att börja som lärling och utbilda sig inom ett företag. Efterhand får man svårare uppgifter.
  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till smed inom konstsmide finns vid folkhögskolor och i privat regi.
/