Smed och stålbyggare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Konsthantverk eller tillverkning och montage av byggnadsstommar, ett yrke med flera inriktningar.

  Smed är ett begrepp som täcker flera yrken. En smed kan arbeta med rent konsthantverk. Vanligast är att de arbetar som smeder och stålbyggare vid tillverkning och montage av byggnadsstommar som till exempel broar, arenor, industribyggnader eller vanliga bostads- och kontorsbyggnader. I smidesverkstäder tillverkar man också olika detaljer i metaller som rostfritt stål, svartjärn och aluminium.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • God fysik
  • Kreativ förmåga

  Arbetsuppgifter

  Smeder och stålbyggare utför allt från stommar till inrednings- och utsmyckningsdetaljer i samband med ny- eller ombyggnation.

  Stålbyggnad används alltmer när det gäller industrialiserat byggande. Stommarna tillverkas på en verkstad, kontrolleras och CE-märks och skickas sedan ut till byggarbetsplatsen. I verkstaden kapas balkar och pelare till rätt längd, hål stansas eller borras och delarna svetsas ihop till större enheter som sedan i huvudsak skruvas ihop på byggarbetsplatsen.

  Man gör produkter i olika storlekar och med olika grad av svårighetsgrad. I jobbet kan ingå både att svetsa, reparera och montera delar till en helhet. Man arbetar med olika slags svetstekniker och krav på svetslicens gäller för flertalet uppdrag inom yrket. En kunnig smed eller stålbyggare behärskar oftast flera olika svetstekniker, olika material och har även visst konstruktionskunnande.

  Smeder och stålbyggare brukar själva leverera material/verktyg till arbetsplatsen och därför är körkort ofta nödvändigt. Som företagets representant på arbetsplatsen krävs också förmåga att samarbeta med uppdragsgivaren och med andra entreprenörer.

  De flesta smedjor och stålbyggnadsföretag har mindre än 15 anställda. En konstsmed är formgivare och arbetar med konsthantverk eller enbart med konst eller hantverk var för sig. De tillverkar bland annat ljuskronor, grindar, skulpturer eller inredningsdetaljer.

  En del konstsmeder är specialiserade på att tillverka vackra knivar eller andra eggverktyg. Konstsmeder är vanligen intresserade av att teckna och har konstnärliga intressen. De arbetar i en konstsmedja huvudsakligen med järn som värms i en ässja och smides till sin rätta form på städ eller i maskinhammare. Även svetsning, nitning och många andra arbetsmoment förekommer.

  Arbetsplats och lön

  Smeder och stålbyggare arbetar på byggarbetsplatser, verkstäder, stålverk eller plåtslagerier. Konstsmeder arbetar i små verkstäder. Som konstsmed är man oftast egen företagare.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 300 - 36 300 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022