BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Industridesigner

Konstnärligt, tekniskt och marknadsinriktat yrke med utveckling av produkter och tjänster i fokus.

 • Kreativ förmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   36 000 - 70 000 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Industridesigner har ett konstnärligt, tekniskt och marknadsinriktat yrke. De arbetar med design av helt nya produkter/tjänster eller med vidareutveckling av produkter/tjänster och idéer som finns på marknaden. Produkterna ska ofta tillverkas i stora serier och tjänsterna till många människor.

   En industridesigner kan vara specialiserad på ett material, en viss typ av tjänster, en slutprodukt eller en tillverkningsprocess. Fysiska produkter kan vara verktyg, maskiner, fordon, telefoni eller hemelektronik. Tjänster kan vara bankärenden, försäkringar, beställning av resor eller mötet med myndigheter för nyanlända.

   Designern arbetar med hela processen från idé till färdig produkt/tjänst. I början av processen kartläggs behoven hos användarna och tillverkarna. Sedan börjar idé- och prototypfasen som handlar om att hitta lösningar för produkten/tjänsten. När idén har tagit form gör designern oftast ett antal skisser och/eller förslag som presenteras för kunden. Tillsammans med bland annat företagsledning, tekniker, marknadsförare och säljare fattas beslut om vilket förslag som man tror är bäst.

   Därefter gör designern i de flesta fall ett slutgiltigt förslag. Om det är en fysisk produkt används ibland ett digitalt CAD-program där produkten visas tredimensionellt och från alla håll med tekniska beskrivningar och mått. I många fall görs också en modell av produkten, en så kallad prototyp. När det gäller tjänster gör man också prototyper av hur man upplever situationen i banken, på myndigheten eller under resan. Industridesignern behöver ta ställning till följande aspekter när en prototyp skapas:

   ● Hur produkten eller tjänsten ska anpassas till användaren
   ● Vilken produktionsmetod som ska användas
   ● Produkten eller tjänstens visuella uttryck
   ● Vad tillverkning eller lansering kommer att kosta
   ● Hur produkten eller tjänsten kommer att påverka miljön

   Utbildningsvägar för industridesigner

   Vill du studera till industridesigner? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: