BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Lantmätare

Mäter, beräknar och analyserar data eller arbetar med ekonomi och juridik kring mark och fastigheter.

  • Analytisk förmåga
  • Förmåga att vara flexibel
  • Serviceinriktad
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

32 000 - 62 500 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Lantmätare är ett samlingsnamn för att antal roller, så som förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör eller teknisk lantmätare. All mark i Sverige är uppdelat i fastigheter. Dessa kan vara bebyggda eller obebyggda och bestå av till exempel skog eller jordbruksmark. Lantmätarna deltar i samhällsbyggnadsprocessen och utvecklar och skapar möjligheter för att nyttja fastigheter på lämpliga sätt. Arbetsuppgifterna beror på vilken roll de har. De kan bland annat arbeta med geografiska informationen eller med att fatta beslut om fastighetsindelning eller byggnation och utveckling av fastigheter.

Förrättningslantmätare är ansvariga för förrättningsåtgärder som berör fastigheter. De tar bland annat beslut om var fastighetsgränser är belägna och hur man får förändra fastighetsindelningen, bland annat genom avstyckning. De handlägger också förrättningar för att skapa fastigheter som är lämpliga för att bygga vägar och järnvägar eller dra fram ledningar för olika ändamål. Under förrättningen samlas underlag in och övervägs, sen beslutar man och slutligen registreras resultatet. Man har också mycket kontakter med de som sökt förrättning likväl som andra myndigheter och berörda. Förrättningslantmätaren måste bland annat se till att fastigheten där man ska bygga hus får rätt till vatten, avlopp och anslutande väg. Ibland är det också aktuellt att besöka fastigheten. Mätning och markering av nya gränser görs numera av en mätningsingenjör eller teknisk lantmätare.

Mark- och exploateringsingenjörer ser till att områden används på bästa sätt. De gör det genom att skapa beskrivningar och planer av hur utvecklingen i området ska genomföras och beräkna kostnaderna för det. Det kan handla om allt ifrån nya bostadskvarter till stora industriområden. Rollen innefattar förhandlingar om köp och försäljning, värdering av mark och fastigheter samt aktuell juridik.

Utbildningsvägar för lantmätare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli lantmätare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att utbilda sig till lantmätare behöver man studera på högskola eller universitet. Utbildningar till lantmätare finns vid flera orter landet och har varierande inriktningar och längd, men oftast 3 eller 5 år. Liknande yrkesroller och vägar till yrket kan du läsa om på studera.nu
/