BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Lantmätare

Mäter, beräknar och analyserar data eller arbetar med ekonomi och juridik kring mark och fastigheter.

 • Analytisk förmåga
 • Förmåga att vara flexibel
 • Serviceinriktad
 • Social förmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   32 000 - 62 500 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Lantmätare är ett samlingsnamn för att antal roller, så som förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör eller teknisk lantmätare. All mark i Sverige är uppdelat i fastigheter. Dessa kan vara bebyggda eller obebyggda och bestå av till exempel skog eller jordbruksmark. Lantmätarna deltar i samhällsbyggnadsprocessen och utvecklar och skapar möjligheter för att nyttja fastigheter på lämpliga sätt. Arbetsuppgifterna beror på vilken roll de har. De kan bland annat arbeta med geografiska informationen eller med att fatta beslut om fastighetsindelning eller byggnation och utveckling av fastigheter.

   Förrättningslantmätare är ansvariga för förrättningsåtgärder som berör fastigheter. De tar bland annat beslut om var fastighetsgränser är belägna och hur man får förändra fastighetsindelningen, bland annat genom avstyckning. De handlägger också förrättningar för att skapa fastigheter som är lämpliga för att bygga vägar och järnvägar eller dra fram ledningar för olika ändamål. Under förrättningen samlas underlag in och övervägs, sen beslutar man och slutligen registreras resultatet. Man har också mycket kontakter med de som sökt förrättning likväl som andra myndigheter och berörda. Förrättningslantmätaren måste bland annat se till att fastigheten där man ska bygga hus får rätt till vatten, avlopp och anslutande väg. Ibland är det också aktuellt att besöka fastigheten. Mätning och markering av nya gränser görs numera av en mätningsingenjör eller teknisk lantmätare.

   Mark- och exploateringsingenjörer ser till att områden används på bästa sätt. De gör det genom att skapa beskrivningar och planer av hur utvecklingen i området ska genomföras och beräkna kostnaderna för det. Det kan handla om allt ifrån nya bostadskvarter till stora industriområden. Rollen innefattar förhandlingar om köp och försäljning, värdering av mark och fastigheter samt aktuell juridik.

   Utbildningsvägar för lantmätare

   Vill du studera till lantmätare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: