BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Tunnplåtslagare

Skapar föremål och detaljer av tunnplåt med ett sinne för form och ett praktiskt handlag.

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

26 600 - 37 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för tunnplåtslagare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Tunnplåtslagaren skapar föremål och detaljer med hjälp av ritningar. Det kan exempelvis vara fönsterpartier, tak eller fläkttrummor. Tunnplåtslagaren arbetar med rostfritt stål, aluminium och andra material. Tunnplåtslagaren skapar föremål och detaljer via dator eller med händerna, det innebär att det är viktigt att kunna arbeta både tekniskt och manuellt.

Tunnplåtslagaren utgår ofta från en ritning och ett ritningsunderlag som beskriver föremålet/detaljen som ska tillverkas. Ibland är instruktionerna utförliga men ibland får man själv lösa uppgiften. Som tunnplåtslagare är det därför viktigt att vara kreativ och händig för att kunna lösa uppgifter själv.

Ritningarna kan man programmera in i en dator som är kopplad till en maskin som skär till föremålet. I moderna anläggningar är tillverkningen helt eller delvis datorstyrd. Det kan vara en maskinställare eller produktionstekniker som skriver in måtten i dataprogrammet, men också tunnplåtslagaren. Utvecklingen går mot att tunnplåtslagaren också tar ansvar för programmeringsarbetet.

Storleken på plåtbitarna programmeras in i dataprogrammet och överförs sedan till en stansmaskin som klipper ut bitar i rätt storlek. Traditionellt klipper eller skär man ut de plåtar som ska bearbetas manuellt med hjälp av mekaniska maskiner och eventuellt skärbrännare. Plåten bockas med olika bockmaskiner, som till exempel en kantpress, eventuella hål borrar man. Bitarna svetsas ihop och ytorna kan sedan slipas, putsas och poleras med slip- och putsmaskiner.

Utbildningsvägar för tunnplåtslagare

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/