BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Grundlärare, olika inriktningar

Väcker nyfikenhet hos eleverna och inspirera dem till att själva söka kunskap.

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Social förmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

28 000 - 43 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för grundskollärare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Grundlärare arbetar i grundskolan eller förskoleklassen med barn och ungdomar som är mellan 6 och 12 år. Det finns två inriktningar för grundlärare. Den ena är förskoleklass till årskurs 3 och den andra är årskurs 4 till 6. En lärares huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och genomföra undervisning. Grundlärare undervisar oftast i flera olika ämnen för samma grupp, vilket skiljer dem från ämneslärare. I förskoleklassen brukar undervisningen inte vara uppdelad i ämnen. Läraren undervisar i klassrummet, svarar på frågor och ger eleverna stöd. När eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupper fungerar läraren som handledare. En viktig arbetsuppgift är att stödja eleverna i deras personliga utveckling och stimulera dem att själva söka kunskap.

Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling, men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera för innehållet i undervisningen. Undervisningen kräver förberedelser och en del arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen, vilket kan göras både enskilt och tillsammans med andra lärare. Arbetsuppgifterna kan även vara att, bedöma elevernas arbetsuppgifter och dokumentera deras kunskapsutveckling.

I lärarens arbete ingår, förutom undervisning, också mycket annat så som föräldramöten och kompetensutveckling. Oftast arbetar lärarna i arbetslag som tillsammans ansvarar för en eller flera klasser. Läraren kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som mentor eller klassföreståndare.

Utbildningsvägar för grundlärare, olika inriktningar

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Men det finns alternativa vägar att gå. Exempelvis genom Vidareutbildning av lärare (VAL), en satsning som vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare, men saknar examen för den skolform som du är verksam i. Det finns också ett projekt som kallas Fler vägar in, vars syfte är att skapa fler alternativ för dig som vill bli lärare, oavsett om du har tidigare lärarerfarenhet eller inte.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli grundlärare, olika inriktningar till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att bli grundlärare utbildar man sig fyra år vid universitet eller högskola på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 eller inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-Utbildningen till grundlärare finns på flera platser i landet.
/