BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Underwriter

Analytisk riskbedömare med fokus på kund och uppdrag.

  • Analytisk förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

27 600 - 70 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för försäkringssäljare och försäkringsrådgivare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Underwritern är ofta specialiserade på en viss slags försäkring. Det kan till exempel handla om flyg, ansvars- eller marinförsäkringar. Underwritern arbetar med komplexa risker och bedömer om försäkringsbolaget ska försäkra risken. För att kunna fatta beslut utreder och analyserar underwritern och tar exempelvis fram statistik över tidigare inträffade skador. Som underwriter har man nytta av att vara bra på att analysera situationer och ta med hjälp av siffror ta fram fakta som behövs för att fatta beslut.

Det är vanligt att underwritern har en kombination av arbetsuppgifter. Det kan till exempel arbeta med att utarbeta försäkringslösningar för kunder och sedan bedöma vilken risk de utgör och därefter bestämma premien, det vill säga vad kunde ska betala för försäkringen. Ibland kan jobbet också innebära att ta fram nya försäkringsprodukter.

Den risk försäkringsbolaget tar vid försäkringar utreds av riskbedömaren. Riskbedömaren gör utredningar för att fastställa premierna och andra försäkringsvillkor. Man inventerar och analyserar riskerna, vilket innebär att gå igenom vilka skador som kan uppstå, exempelvis på grund av brand eller avbrott i produktionen på ett företag. Riskbedömaren arbetar också förebyggande, med till exempel information till försäkringstagaren, för att förhindra att skador ska uppstå.

Utbildningsvägar för underwriter

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli underwriter till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Som underwriter bör man ha en ekonomisk, juridisk eller teknisk utbildning från gymnasiet eller högskolan.
  • företagsförlagd utbildning.
  • Internutbildning är mycket vanligt inom försäkringsbranschen. Det är vanligt att börja som försäkringstjänsteman och sedan vidareutbildas till underwriter.
/