BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Låssmed och låstekniker

Installerar mekaniska och elektromekaniska lås- och säkerhetssystem med fingertoppskänsla.

 • Finmotorik
 • Noggrannhet
 • Rörlighet
 • Serviceinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   24 900 - 39 300 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   En låssmed bygger, servar och installerar produkter som skyddar mot inbrott efter kunders önskemål. Arbetet kan vara mer eller mindre avancerat, och det finns många olika arbetsuppgifter att välja på inom yrket. Allt från enklare mekaniska arbeten till helt mjukvarustyrda arbetsuppgifter.

   Ett inbrottsskydd kan bestå av mekaniska eller elektromekaniska lås, passersystem, inbrottslarm eller kameraövervakning. Många låssmeder gör hela kedjan från projektering till montering, driftsättning och dokumentation av en kunds säkerhetssystem. Datorprogram används bland annat för att ta fram information om låscylindrar och nycklar, eller för att göra programmering av säkerhetssystem.

   I större fastigheter installeras ofta ett så kallat låssystem som styr olika behörigheter. Det innebär att en nyckel eller passerkort enbart går till vissa valda dörrar eller till alla passager i en fastighet. Ett avancerat inbrottsskyddande system kan vara kopplat till andra funktioner i fastigheten, så som belysning, brandlarm eller hissar.

   Låssmedsyrket växer alltmer ihop med yrket larm- och säkerhetstekniker (läs mer i separat beskrivning), något som ställer krav på kunskap om de regler, lagar och normer som styr larm- och säkerhetsteknikerns arbete.

   Säkerhetsrådgivare är en annan roll som låssmeden kan ha, till exempel när en kund vill installera ett nytt låssystem eller se över säkerheten. Säkerhetsrådgivaren har kunskap om inbrottsskydd, utrymning vid brand och vilka regler som gäller för tillgänglighetsanpassning.

   Låssmeder sköter underhåll och reparationer av gamla lås, både mekaniska och elektroniska. Under jour hjälper de utelåsta personer in i bostäder eller bilar, eller lagar snabbt lås och säkerhetssystem som inte fungerar.

   Utbildningsvägar för låssmed och låstekniker

   Vill du studera till låssmed och låstekniker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: