Låssmed och låstekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Installerar mekaniska och elektromekaniska lås- och säkerhetssystem med fingertoppskänsla.

  Låssmeden och låsteknikern jobbar med installation och service av lås och säkerhetssystem. Kunderna är både privatpersoner och företag. Det är ett rörligt arbete där man kan jobba både mekaniskt och med IT, elektromekanik och olika säkerhetslösningar. En låssmed bör vara serviceinriktad och noggrann.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Finmotorik
  • Noggrannhet
  • Rörlighet
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  En låssmed bygger, servar och installerar produkter som skyddar mot inbrott efter kunders önskemål. Arbetet kan vara mer eller mindre avancerat, och det finns många olika arbetsuppgifter att välja på inom yrket. Allt från enklare mekaniska arbeten till helt mjukvarustyrda arbetsuppgifter.

  Ett inbrottsskydd kan bestå av mekaniska eller elektromekaniska lås, passersystem, inbrottslarm eller kameraövervakning. Många låssmeder gör hela kedjan från projektering till montering, driftsättning och dokumentation av en kunds säkerhetssystem. Datorprogram används bland annat för att ta fram information om låscylindrar och nycklar, eller för att göra programmering av säkerhetssystem.

  I större fastigheter installeras ofta ett så kallat låssystem som styr olika behörigheter. Det innebär att en nyckel eller passerkort enbart går till vissa valda dörrar eller till alla passager i en fastighet. Ett avancerat inbrottsskyddande system kan vara kopplat till andra funktioner i fastigheten, så som belysning, brandlarm eller hissar.

  Låssmedsyrket växer alltmer ihop med yrket larm- och säkerhetstekniker (läs mer i separat beskrivning), något som ställer krav på kunskap om de regler, lagar och normer som styr larm- och säkerhetsteknikerns arbete.

  Säkerhetsrådgivare är en annan roll som låssmeden kan ha, till exempel när en kund vill installera ett nytt låssystem eller se över säkerheten. Säkerhetsrådgivaren har kunskap om inbrottsskydd, utrymning vid brand och vilka regler som gäller för tillgänglighetsanpassning.

  Låssmeder sköter underhåll och reparationer av gamla lås, både mekaniska och elektroniska. Under jour hjälper de utelåsta personer in i bostäder eller bilar, eller lagar snabbt lås och säkerhetssystem som inte fungerar.

  Arbetsplats och lön

  Låssmeder arbetar oftast i små företag. Yrkestiteln låssmed ersätts ofta idag med titeln låstekniker.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 900 - 39 300 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022