BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Barnmorska

Specialistsjuksköterska som hjälper ungdomar, kvinnor, blivande och nyblivna föräldrar och nyfödda.

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Självständighet
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

35 700 - 50 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för barnmorskor kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Barnmorskan arbetar med graviditets- och förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, abortvård och gynekologiska hälsokontroller. De träffar ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar och nyfödda barn.

Vid en graviditet gör barnmorskan undersökningar för att kontrollera hur mamman och det väntade barnet mår. Barnmorskan stödjer och informerar de blivande föräldrarna om graviditet och föräldraskap. Att hålla i föräldrautbildningar ingår i arbetet.

På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för stöd och vård av mamman och hennes partner under födseln och under de första timmarna efter att barnet är fött. Kvinnan undersöks och barnets hjärtljud kontrolleras. Barnmorskan ger kvinnan smärtlindring vid behov, samt instruktioner och stöd under hela födseln. Efter förlossningen undersöker barnmorskan barnet och stödjer mamman vid första amningen.

På en BB-avdelning arbetar barnmorskan med eftervård och amningsrådgivning. Även på BB undersöker barnmorskan barnet och ger mamman omvårdnad. En stor del av arbetet handlar om att finnas till hands, ge råd och svara på frågor från mamman/föräldrarna.

Barnmorskan ger även råd och svarar på frågor om sex- och samlevnad, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar. Detta görs oftast på mottagningar för kvinnor och män eller på ungdomsmottagningar. Barnmorskan skriver också ut preventivmedel. Barnmorskan vårdar kvinnan i samband med abort.

Utbildningsvägar för barnmorska

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli barnmorska till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att utbilda sig till barnmorska måste man först ha studerat 3 år på sjuksköterskeprogrammet och ha legitimation som sjuksköterska. Därefter kompletterar man med barnmorskeprogrammet som pågår under 1,5 år. Det tar sammanlagt 4,5 år att bli färdigutbildad barnmorska. Barnmorskeprogrammet är en högskole- och universitetsutbildning på avancerad nivå, som finns på flera orter i landet.
/