BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

CNC-operatör

Sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer.

 • Initiativförmåga
 • Kvalitetsinriktad
 • Noggrannhet
 • Resultatinriktad
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   24 300 - 38 400 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   CNC-operatören sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer av främst trä, metall eller plast inom verkstadsproduktion. Maskinerna programmeras utifrån olika underlag av operatören själv, vilket är vanligast, eller av särskilt anställda tekniker. Det vanligaste är att man som CNC-operatör är inriktad antingen mot fräsning, svarvning eller mot borrning i produktionen, men man kan växla mellan uppgifterna.

   CNC-operatören riggar i allmänhet maskinen själv. Det betyder att man tar fram de verktyg och verktygshållare som ska användas samt ser till att dessa fixeras på rätt plats på Y-, X- eller Z-axeln i ett koordinatsystem.

   Operatören kan arbeta ensam med en maskin eller tillsammans med kolleger i en maskingrupp. Man övervakar anläggningen med hjälp av en dataskärm och ljudsignaler, inklusive hjälpanordningar och styrsystem.

   Ansvar och arbetsuppgifter skilja sig beroende på operatörens kunnande eller beroende på vilka maskintyper som används. I avancerade maskiner som fleroperationsmaskiner utförs både fräsning, borrning, svarvning, gängning och arborrning, en så kallad komplett bearbetning.

   I vissa företag övervakar operatören enbart produktionen i maskinen medan de i andra även ställer in de verktyg som behövs. Arbetet med att mäta, ställa in och övervaka maskinen utförs ibland av en maskinställare/riggare men det är också mycket vanligt att CNC-operatören själv programmerar maskinen utifrån ritning och annat underlag.

   I arbetet kan också ingå en del enklare underhålls- och reparationsarbeten. Operatören har själv ansvar för sin produktion och korttidsplanering, liksom att hålla leveranstider, rapportera om produktionsresultat, göra kvalitetsprov, sköta enklare underhåll och reparationer samt att tillkalla specialister när detta behövs.

   Utbildningsvägar för cnc-operatör

   Vill du studera till cnc-operatör? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: