BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Brevbärare

Ser till att posten kommer fram i tid och till rätt person, ett yrke för den som gillar högt tempo.

  • God fysik
  • Koncentrationsförmåga
  • Koordinationsförmåga
  • Resultatinriktad
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

23 000 - 29 900 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för brevbärare och postterminalarbetare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Brevbärare börjar jobba tidigt på morgonen med att sortera dagens post. Därefter ger man sig ut på sin postrunda och delar ut posten. När posten från morgonen är utdelad återvänder man till kontoret för att sortera den del av morgondagens post som redan kommit.

Brevbäraren delar ut post ensam och är ute i alla väder. Idag är det vanligast att man kör någon form av fordon, en bil eller moped när man delar ut posten. Därför är körkort ofta ett krav när man anställs. Men det är också vanligt att posten delas ut med hjälp av cykel eller genom att gå med en kärra, särskilt i tätorternas stadskärna.

Till postterminalerna kommer post som ska sorteras för att fortsätta till olika delar av landet eller till olika utdelningsområden. Att ta hand om post som ska eftersändas ingår också i arbetet.

Postsorterare organiserar posten före sortering och sköter brevsorteringsmaskinen. Det mesta av posten sorteras med hjälp av maskiner, men de brev som maskinen inte klarar av att hantera sorteras manuellt. Postsorterare kör truck när de lastar och lossar post.

Utbildningsvägar för brevbärare

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/