BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Städare

Ett rörligt serviceyrke med stor variation, passar den som är noggrann och bra på att samarbeta.

  • Kvalitetsinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

21 500 - 27 200 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Små till medelstora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för städare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Städare genomför många olika uppgifter för att hålla rent. Vid städning kan man damma, moppa golv, tömma papperskorgar och putsa fönster. Man kan göra rent på allt ifrån toaletter och omklädningsrum till trappuppgångar och matsalar. Olika städverktyg och rengöringsmedel används till olika ytor. På industrier eller i stora lokaler används ofta städmaskiner för till exempel golvrengöring.

På en del arbetsplatser kombineras städningen med andra arbetsuppgifter. För att bredda arbetsuppgifterna och sin service knyter städföretagen ofta till sig andra uppdrag som till exempel arbete i telefonväxel eller reception. Det blir allt vanligare att företag och organisationer köper kompletta servicepaket, så kallade ”facilitet-service”. Där kan bland annat städning, arbete i telefonväxel och reception, vaktmästeri, postutdelning, gräsklippning, fruktleveranser och skötsel av kaffeautomater ingå i uppdraget.

Städare kan även vara specialiserade på en viss sorts städning, till exempel fönsterputsning, industristädning eller städning av järnvägsvagnar, bussar och flygplan.

Städare kan arbeta ensamma eller i team. På vissa arbetsplatser är städarna organiserade i arbetslag med eget ansvar för budget, kompetensutveckling och marknadsföring av sina tjänster.

Utbildningsvägar för städare

Yrket har inga krav på formell utbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli städare till exempel

  • företagsförlagd utbildning.
  • Oftast sker upplärning på arbetsplatsen, genom till exempel introduktionsutbildning eller olika interna kurser.
/