Veterinär

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Undersöker, ställer diagnos och behandlar sjuka och skadade sällskapsdjur, hästar och lantbruksdjur.

  Veterinärer arbetar främst med förebyggande djurhälsovård och behandling av sjuka djur. De arbetar med lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur. Många veterinärer är specialiserade på ett eller flera djurslag. Veterinärer arbetar också med livsmedelshygien, forskning, rådgivning och utveckling. En del har administrativa uppgifter på myndigheter.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  Veterinärer arbetar bland annat med förebyggande djurhälsovård, djursjukvård, livsmedelshygien, djurskydd, forskning, laboratoriearbete och utbildning. Nedan beskrivs ett antal inriktningar.

  Klinikveterinärer arbetar på djursjukhus och kliniker med förebyggande djurhälsovård och djursjukvård. De arbetar framförallt med hundar, katter och mindre sällskapsdjur. Klinikveterinärer har ett nära samarbete med djursjukskötare och djursjukvårdare. I arbetet ingår att undersöka, behandla och operera djur. De ställer diagnos och skriver ut läkemedel.

  Distriktsveterinärer är anställda av Jordbruksverket och arbetar med lantbrukets djur, hästar och smådjur. Distriktsveterinärerna gör besök på gårdar, i stall och tar emot besök på mottagningar. De arbetar med djursjukvård, förebyggande djurhälsoarbete och smittskydd. Djursjukvård av lantbrukets djur kan även utföras av veterinärer med eget företag.

  Officiella veterinärer arbetar med livsmedelskontroller på slakterier och andra anläggningar med livsmedelsproduktion. De spårar och förebygger smittsamma djursjukdomar och ansvarar för hygien- och köttkontroll. Officiella veterinärer kan även utföra gränskontroller när djur och djurprodukter importeras från länder utanför EU.

  Länsveterinärer arbetar inom länsstyrelserna och har ett övergripande ansvar för bland annat djurskydd, livsmedel, foder och smittskydd hos djur. De utövar också tillsyn på länets klinikveterinärer och övrig djurhälsopersonal. Djurhälsoveterinärer är anställda vid husdjursföreningar och ger råd till lantbrukare om förebyggande djurhälsovård, seminverksamhet, djurskötsel, utfodring och hygien.

  Arbetsplats och lön

  De flesta veterinärer arbetar på djursjukhus eller djurkliniker. Veterinärer arbetar också på länsstyrelser, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt. En del arbetar på läkemedels- och livsmedelsföretag.

  Genomsnittligt löneintervall

  33 200 - 55 800 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022