IT-säkerhetsspecialist

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Expert på att att analysera hot mot system, förebygger och åtgärdar tekniska problem.

  När man arbetar med IT-säkerhet förebygger, upptäcker och åtgärdar man tekniska problem. I rollen är det viktigt med förståelse för både hård- och mjukvara, det vill säga både maskinerna och programmen. En annan del av arbetsuppgifterna är att sätta sig in i verksamheten för att i tid veta vilka risker som finns.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Säkerhetsfokus
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Huvuduppgiften för en IT-säkerhetsspecialist är att se till att systemen och IT-tjänsterna är säkra och tillgängliga. Man måste känna till verksamheten väl för att veta vilka hot som kan finnas och vad man ska skydda.

  Omvärldsbevakning ingår i jobbet för att veta vad som är på gång. Det kan både finnas risker som fel i programvaror till att det händer något utanför systemen, det vill säga yttre hot. I båda fallen måste man vara beredd på hur det påverkar systemen. En förståelse för tekniska system i kombination med kunskap om risker, brister och hot är viktigt i rollen som IT-säkerhetsspecialist.

  När man lagt upp riktlinjer för IT-säkerheten inom företaget skapar man säkerhetslösningar. De gör risk- och sårbarhetsanalyser, granskar säkerheten i olika system och bestämmer åtgärder som behöver göras för att man ska kunna godkänna systemen ur säkerhetssynpunkt.

  Säkerhetsarbetet omfattar också återkommande systemtester samt att ta fram metoder för ett bra säkerhetsarbete.

  IT-säkerhetstekniker arbetar med att följa upp och administrera företagets IT-säkerhetssystem. De övervakar och kontrollerar så kallade brandväggar (dataprogram som förhindrar intrång i systemen).

  IT-säkerhetskonsulter och säkerhetsanalytiker arbetar på uppdrag med att göra riskanalyser samt utformar, vidareutvecklar och inför säkerhetslösningar. Andra arbetsuppgifter kan vara att göra tekniska granskningar av säkerhetssystemen och utbilda kunder.

  Arbetsplats och lön

  IT-säkerhetsspecialister arbetar ofta på företag som är inriktade mot IT-säkerhet, de kan också arbeta som konsulter.

  Genomsnittligt löneintervall

  38 000 - 68 500 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022