BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

IT-säkerhetsspecialist

Expert på att att analysera hot mot system, förebygger och åtgärdar tekniska problem.

 • Kommunikativ förmåga
 • Organisationsförmåga
 • Säkerhetsfokus
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   38 000 - 68 500 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Huvuduppgiften för en IT-säkerhetsspecialist är att se till att systemen och IT-tjänsterna är säkra och tillgängliga. Man måste känna till verksamheten väl för att veta vilka hot som kan finnas och vad man ska skydda.

   Omvärldsbevakning ingår i jobbet för att veta vad som är på gång. Det kan både finnas risker som fel i programvaror till att det händer något utanför systemen, det vill säga yttre hot. I båda fallen måste man vara beredd på hur det påverkar systemen. En förståelse för tekniska system i kombination med kunskap om risker, brister och hot är viktigt i rollen som IT-säkerhetsspecialist.

   När man lagt upp riktlinjer för IT-säkerheten inom företaget skapar man säkerhetslösningar. De gör risk- och sårbarhetsanalyser, granskar säkerheten i olika system och bestämmer åtgärder som behöver göras för att man ska kunna godkänna systemen ur säkerhetssynpunkt.

   Säkerhetsarbetet omfattar också återkommande systemtester samt att ta fram metoder för ett bra säkerhetsarbete.

   IT-säkerhetstekniker arbetar med att följa upp och administrera företagets IT-säkerhetssystem. De övervakar och kontrollerar så kallade brandväggar (dataprogram som förhindrar intrång i systemen).

   IT-säkerhetskonsulter och säkerhetsanalytiker arbetar på uppdrag med att göra riskanalyser samt utformar, vidareutvecklar och inför säkerhetslösningar. Andra arbetsuppgifter kan vara att göra tekniska granskningar av säkerhetssystemen och utbilda kunder.

   Utbildningsvägar för it-säkerhetsspecialist

   Vill du studera till it-säkerhetsspecialist? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: