BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

IT-säkerhetsspecialist

Expert på att att analysera hot mot system, förebygger och åtgärdar tekniska problem.

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Säkerhetsfokus
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

38 000 - 68 500 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en IT-säkerhetsspecialist är att se till att systemen och IT-tjänsterna är säkra och tillgängliga. Man måste känna till verksamheten väl för att veta vilka hot som kan finnas och vad man ska skydda.

Omvärldsbevakning ingår i jobbet för att veta vad som är på gång. Det kan både finnas risker som fel i programvaror till att det händer något utanför systemen, det vill säga yttre hot. I båda fallen måste man vara beredd på hur det påverkar systemen. En förståelse för tekniska system i kombination med kunskap om risker, brister och hot är viktigt i rollen som IT-säkerhetsspecialist.

När man lagt upp riktlinjer för IT-säkerheten inom företaget skapar man säkerhetslösningar. De gör risk- och sårbarhetsanalyser, granskar säkerheten i olika system och bestämmer åtgärder som behöver göras för att man ska kunna godkänna systemen ur säkerhetssynpunkt.

Säkerhetsarbetet omfattar också återkommande systemtester samt att ta fram metoder för ett bra säkerhetsarbete.

IT-säkerhetstekniker arbetar med att följa upp och administrera företagets IT-säkerhetssystem. De övervakar och kontrollerar så kallade brandväggar (dataprogram som förhindrar intrång i systemen).

IT-säkerhetskonsulter och säkerhetsanalytiker arbetar på uppdrag med att göra riskanalyser samt utformar, vidareutvecklar och inför säkerhetslösningar. Andra arbetsuppgifter kan vara att göra tekniska granskningar av säkerhetssystemen och utbilda kunder.

Utbildningsvägar för it-säkerhetsspecialist

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- och universitetsnivå eller yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli it-säkerhetsspecialist till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • IT-säkerhetsspecialister bör ha en högskoleutbildning inom dataområdet. Inom högskolan finns också kompletterande kurser i IT-säkerhet. Flera civilingenjörsutbildningar ger också datautbildning. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • Det kan finnas möjlighet till påbyggnadsutbildning för många yrkesroller och inriktningar inom it.
/