Kurator

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Orienterar människor, både barn, vuxna och äldre, genom samhällets svårigheter och möjligheter.

  En kurator arbetar med att vara en vägledare och ett stöd för människor i livets olika situationer. Genom samtal försöker man tillsammans med klienterna komma fram till lösningar på problem. Arbetet ger mycket kontakter med människor och varierande arbetsuppgifter. Det kan vara både mycket givande och engagerande men också krävande.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Psykisk stabilitet
  • Tålamod
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Som kurator möter man människor som behöver råd, stöd och hjälp att lösa olika sorters problem. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet, och sedan tillsammans med klienten komma fram till lösningar.

  I arbetet råder sekretess, det innebär att man inte får föra vidare det man får veta under samtalen. En sjukhuskurator arbetar med att göra utredningar kring patienters situation. Det kan till exempel gälla rehabilitering efter sjukdom, men också hur man ska lösa ett framtida boende eller att utreda behov av assistans från kommunen.

  En viktig del av arbetet är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd. I arbetet har man mycket kontakt med anhöriga till patienterna, med vårdpersonalen på sjukhuset, socialtjänsten i kommunen eller försäkringskassan.

  Man arbetar även med krisbearbetning eller stödsamtal, bland annat för patienter med kroniska sjukdomar. Man arbetar också med förebyggande arbete, ofta tillsammans med annan vårdpersonal, till exempel för att minska fysisk eller psykisk ohälsa bland ungdomar.

  En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar. Arbetet är fokuserat på att stödja och samtala med elever som har det svårt med skolarbetet eller med den psykosociala miljön i skolan. Vanliga arbetsuppgifter för en skolkurator kan vara att ha samtal med elever om deras livssituation och att arbeta för bättre studiemotivation. Det kan också handla om att handleda skolans personal eller att hjälpa till med kontakter med andra myndigheter.

  Skolkuratorns arbete kan också vara förebyggande, till exempel arbete med att förebygga mobbing. Man ger även råd och hjälp för att förbättra skolmiljön. I arbetet ingår mycket samarbete med föräldrar, lärare, skolsköterska, elevvårdsteam och ibland även med studie-och yrkesvägledaren.

  Arbetsplats och lön

  De flesta kuratorer arbetar inom hälso- och sjukvården. Många kuratorer arbetar också inom skolan. Ett begränsat antal kuratorer arbetar inom kriminalvården, rättspsykiatrin eller företagshälsovården.

  Genomsnittligt löneintervall

  31 300 - 39 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022