BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kurator

Orienterar människor, både barn, vuxna och äldre, genom samhällets svårigheter och möjligheter.

 • Empatisk förmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Psykisk stabilitet
 • Tålamod
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   31 300 - 39 900 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Som kurator möter man människor som behöver råd, stöd och hjälp att lösa olika sorters problem. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet, och sedan tillsammans med klienten komma fram till lösningar.

   I arbetet råder sekretess, det innebär att man inte får föra vidare det man får veta under samtalen. En sjukhuskurator arbetar med att göra utredningar kring patienters situation. Det kan till exempel gälla rehabilitering efter sjukdom, men också hur man ska lösa ett framtida boende eller att utreda behov av assistans från kommunen.

   En viktig del av arbetet är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd. I arbetet har man mycket kontakt med anhöriga till patienterna, med vårdpersonalen på sjukhuset, socialtjänsten i kommunen eller försäkringskassan.

   Man arbetar även med krisbearbetning eller stödsamtal, bland annat för patienter med kroniska sjukdomar. Man arbetar också med förebyggande arbete, ofta tillsammans med annan vårdpersonal, till exempel för att minska fysisk eller psykisk ohälsa bland ungdomar.

   En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar. Arbetet är fokuserat på att stödja och samtala med elever som har det svårt med skolarbetet eller med den psykosociala miljön i skolan. Vanliga arbetsuppgifter för en skolkurator kan vara att ha samtal med elever om deras livssituation och att arbeta för bättre studiemotivation. Det kan också handla om att handleda skolans personal eller att hjälpa till med kontakter med andra myndigheter.

   Skolkuratorns arbete kan också vara förebyggande, till exempel arbete med att förebygga mobbing. Man ger även råd och hjälp för att förbättra skolmiljön. I arbetet ingår mycket samarbete med föräldrar, lärare, skolsköterska, elevvårdsteam och ibland även med studie-och yrkesvägledaren.

   Utbildningsvägar för kurator

   Vill du studera till kurator? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: