BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Håltagare

Åker ut till olika platser och gör hål i byggnadsmaterial med avancerad teknisk utrustning.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Problemlösningsförmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

28 000 - 40 700 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Mycket stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för betongarbetare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Håltagarens arbetsuppgift är att ta upp hål i olika byggmaterial som betong, tegel och sten. Borrning och vägg- och golvsågning är de vanligaste uppgifterna. I arbetet använder sig håltagaren främst av avancerad, teknisk utrustning som diamantborr (kärnborr) och specialsågar. I arbetet ingår att montera, hantera och underhålla utrustningen.

Håltagare arbetar framförallt med ombyggnation av hus, men även med nyproduktion och rivningsarbeten. Håltagning görs bland annat för att ledningar och rör ska kunna dras igenom väggar och golv, men även för öppningar där nya dörrar, fönster och hissar ska installeras. Håltagning kan också behövas vid felgjutningar på byggarbetsplatser. Vid rivningsarbeten utför håltagaren arbeten där hela eller delar av byggnader ska monteras ned.

Utbildningsvägar för håltagare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli håltagare till exempel

  • vuxenutbildning
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • arbetsmarknadsutbildning
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
  • företagsförlagd utbildning.
  • En alternativ utbildningsväg är via en distansutbildning där Byggnadsindustrins Yrkesnämnd anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där ett företag står för den praktiska utbildningen.
/