Parkarbetare och trädgårdsanläggare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Praktiska yrken för den som vill skapa vackra miljöer och trivs utomhus.

  Parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar med att sköta och anlägga utemiljöer såsom parker eller lekplatser. Arbetet handlar om att skapa vackra miljöer för människor att vistas i. Arbetet utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna. Under sommaren planterar man och sköter växter och gräsmattor, under vintern röjer man snö och sköter underhåll. Till hjälp har man traktorer eller andra maskiner.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • God fysik
  • Initiativförmåga
  • Kvalitetsinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  Parkarbetare arbetar med att sköta och underhålla utemiljöer i städer såsom parker, lekplatser eller badplatser. Grunden i arbetet är att skapa vackra miljöer för människor att vistas i.

  Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna. Under vår och sommar arbetar man med anläggning och skötsel av utemiljöer. Man planterar sommarblommor, gödslar, vattnar och klipper gräsmattor, rensar bort ogräs, förebygger sjukdomar på växterna och beskär träd och buskar.

  Under vintermånaderna röjer man bort snö (ofta med traktor), sandar, spolar isbanor, underhåller och reparerar lekredskap och staket. Man kan också arbeta med anläggning av nya utemiljöer.

  Om man arbetar med större tyngdpunkt mot anläggningsarbete, att skapa nya utemiljöer, kan man kallas trädgårdsanläggare. Arbetet kan innebära att bygga murar, lägga plattor eller att montera lekutrustningar på lekplatser. Andra uppgifter kan vara att montera staket eller bygga dammar, sår gräs, planterar träd, buskar eller blommande växter.

  Som trädgårdsanläggningsarbetare arbetar man även med privata trädgårdar och parker, bostadsgårdar eller idrottsplatser.

  Både park och trädgårdsanläggningsarbetare använder maskiner såsom traktorer eller gräsklippare och olika handredskap i sitt arbete.

  Trädgårdsmästare leder arbetet vid trädgårdsföretag eller parkanläggningar. De har ofta ansvar för att organisera och planera, men deltar också i det dagliga arbetet. Det är också vanligt att man är anställd inom handel som specialist på till exempel stora Trädgårdscenter.

  Man kan också arbeta som kyrkogårdsarbetare. Förutom skötsel av utemiljön på kyrkogården kan det ingå i arbetsuppgifterna att gräva gravar. De som arbetar med anläggning och skötsel av miljön på golfbanor och kallas ofta för golfbanearbetare.

  Arborister är trädvårdsspecialister som vårdar, beskär och fäller träd i städer eller trädgårdar. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. Den vanligaste uppgiften är så kallad kronrensning, vilket innebär att man tar bort döda, skadade eller sjuka grenar.

  Arbetsplats och lön

  Oftast är man anställd av kommuner eller kommunala bolag. Man kan också vara anställd av till exempel kyrkan, på golfbanor eller hos privata företag som arbetar med skötsel av utemiljöer. Man kan också driva eget företag.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 000 - 33 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022