Fritidsledare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Yrket där du möter ungdomar på ett aktivt sätt, på utflykter, spel, idrott eller andra aktiviteter.

  Fritidsledare arbetar på fritidsgårdar, skolor, fritidshem, gruppboenden samt inom föreningar eller församlingar. En fritidsledare planerar och arrangerar olika aktiviteter inom verksamheten som exempelvis temakvällar eller kursverksamhet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Förtroendeingivande
  • Initiativförmåga
  • Kreativ förmåga
  • Social förmåga

  Arbetsuppgifter

  Fritidsledarens roll är att skapa en aktiv och meningsfull fritid för deltagarna i den verksamhet man arbetar inom. Det kan exempelvis innebära att man arrangerar olika typer av aktiviteter som temakvällar, utflykter eller kursverksamheter. Det kan handla om bakning, dans, konst eller sport. Deltagarna i verksamheten är ofta med och styr innehållet.

  En del av arbetet är att se deltagarnas egna förmågor och styrkor. Fritidsledaren ska uppmuntra och inspirera deltagarna till aktivitet och deltagande i verksamheten. Fritidsledaren kan ha en coachande och stöttande roll i syfte att få deltagarna att delta i verksamhetens olika aktiviteter och arrangemang. Även utveckling och planering av verksamheten ingår i arbetsuppgifterna.

  Fritidsledaren är inom barn- och ungdomsverksamheten en vuxen förebild som ska stötta barnen och ungdomarna i deras utveckling. Man hjälper deltagarna att skapa trygga och fungerande relationer mellan varandra samt skapa en positiv tillvaro och fritid. Det är därför viktigt att fritidsledaren är en trygg förebild för deltagarna i verksamheten.

  Inom verksamheter där målgruppen är pensionärer eller vuxna är fritidsledarens roll likvärdig. Man utvecklar, arrangerar och leder olika typer av aktiviteter, utflykter eller kursverksamheter. Fritidsledaren kan ha likt inom barn- och ungdomsverksamheten en relationsbyggande roll och skapa trygga förutsättningar för en aktiv fritid.

  Arbetsplats och lön

  Fritidsledare är oftast anställda av kommuner och arbetar på skolor eller fritidsgårdar. Fritidsledare kan också arbeta på dagcenter med äldre eller hos olika föreningar.

  Genomsnittligt löneintervall

  22 300 - 34 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022