BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fritidsledare

Yrket där du möter ungdomar på ett aktivt sätt, på utflykter, spel, idrott eller andra aktiviteter.

 • Empatisk förmåga
 • Förtroendeingivande
 • Initiativförmåga
 • Kreativ förmåga
 • Social förmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   22 300 - 34 200 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Fritidsledarens roll är att skapa en aktiv och meningsfull fritid för deltagarna i den verksamhet man arbetar inom. Det kan exempelvis innebära att man arrangerar olika typer av aktiviteter som temakvällar, utflykter eller kursverksamheter. Det kan handla om bakning, dans, konst eller sport. Deltagarna i verksamheten är ofta med och styr innehållet.

   En del av arbetet är att se deltagarnas egna förmågor och styrkor. Fritidsledaren ska uppmuntra och inspirera deltagarna till aktivitet och deltagande i verksamheten. Fritidsledaren kan ha en coachande och stöttande roll i syfte att få deltagarna att delta i verksamhetens olika aktiviteter och arrangemang. Även utveckling och planering av verksamheten ingår i arbetsuppgifterna.

   Fritidsledaren är inom barn- och ungdomsverksamheten en vuxen förebild som ska stötta barnen och ungdomarna i deras utveckling. Man hjälper deltagarna att skapa trygga och fungerande relationer mellan varandra samt skapa en positiv tillvaro och fritid. Det är därför viktigt att fritidsledaren är en trygg förebild för deltagarna i verksamheten.

   Inom verksamheter där målgruppen är pensionärer eller vuxna är fritidsledarens roll likvärdig. Man utvecklar, arrangerar och leder olika typer av aktiviteter, utflykter eller kursverksamheter. Fritidsledaren kan ha likt inom barn- och ungdomsverksamheten en relationsbyggande roll och skapa trygga förutsättningar för en aktiv fritid.

   Utbildningsvägar för fritidsledare

   Vill du studera till fritidsledare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: