Lagerarbetare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett yrke med tempo där man ser till att olika produkter transporteras till rätt butiker och kunder.

  Många varor produceras och skickas till flygplatser och terminaler, innan de slutligen hamnar hos privatpersoner och butiker. En stor del av dessa varor passerar ett eller flera lager där lager- och terminalarbetare jobbar med att transportera olika produkter och livsmedel till nästa plats. Arbetet sker snabbt för att effektivt skicka vidare varorna till rätt butiker och kunder.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • Serviceinriktad
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Lagerarbetare arbetar med att ta emot och/eller skicka vidare varor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att plocka, packa och färdigställa olika varor till kunder enligt en orderlista. Varorna som hanteras kan vara allt från bildelar till livsmedel. Nedan följer exempel på hur man kan arbeta som en lagerarbetare.

  En varumottagare tar emot varor via automatiska band, eller via portar och lastluckor, och kontrollerar att det är rätt produkt och mängd. Samma person registrerar sedan produkterna och letar upp en plats med hjälp av en dator, dit lyfts produkterna automatiskt med kranar eller en truck. Om något fattas eller är fel noterar varumottagaren det eller kontaktar leverantören.

  Vid utleverans plockar orderexpeditören sedan fram varorna enligt en kundorder, vilket kan ske med hjälp av en truck. Ibland används en Pick-by-Voice, denna dator meddelar vilken gång och vilken plats på lagret varan ska hämtas ifrån. Varorna packas och när ordern är färdig noterar orderexpeditören ordern i datorn. Varorna plockas sedan ut från lagret med hjälp av ett automatiserat system. Slutligen förpackas och lastas varorna på en lastbil.

  Arbetsuppgifter och hjälpmedel kan skilja sig åt beroende på var man arbetar. Många företag vill att man lär sig olika arbetsuppgifter eftersom lagerarbetaren kan få rotera mellan olika avdelningar och stationer. Truckkörning eller körning av travers (kran) ingår ofta i arbetet. Exempel på andra uppgifter är ompackning, avfallshantering samt inventering där man räknar och registrerar kundens varor.

  Arbetsplats och lön

  Den vanligaste arbetsplatsen är ett lagerhus för ett privat företag som transporterar egna eller andras varor. Lagerarbetare arbetar inom många olika branscher såsom inom handeln, e-handeln, industrin eller transportbranschen.

  Genomsnittligt löneintervall

  22 400 - 36 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022