BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Lagerarbetare

Ett yrke med tempo där man ser till att olika produkter transporteras till rätt butiker och kunder.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Serviceinriktad
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

22 400 - 36 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för lager- och terminalpersonal kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Lagerarbetare arbetar med att ta emot och/eller skicka vidare varor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att plocka, packa och färdigställa olika varor till kunder enligt en orderlista. Varorna som hanteras kan vara allt från bildelar till livsmedel. Nedan följer exempel på hur man kan arbeta som en lagerarbetare.

En varumottagare tar emot varor via automatiska band, eller via portar och lastluckor, och kontrollerar att det är rätt produkt och mängd. Samma person registrerar sedan produkterna och letar upp en plats med hjälp av en dator, dit lyfts produkterna automatiskt med kranar eller en truck. Om något fattas eller är fel noterar varumottagaren det eller kontaktar leverantören.

Vid utleverans plockar orderexpeditören sedan fram varorna enligt en kundorder, vilket kan ske med hjälp av en truck. Ibland används en Pick-by-Voice, denna dator meddelar vilken gång och vilken plats på lagret varan ska hämtas ifrån. Varorna packas och när ordern är färdig noterar orderexpeditören ordern i datorn. Varorna plockas sedan ut från lagret med hjälp av ett automatiserat system. Slutligen förpackas och lastas varorna på en lastbil.

Arbetsuppgifter och hjälpmedel kan skilja sig åt beroende på var man arbetar. Många företag vill att man lär sig olika arbetsuppgifter eftersom lagerarbetaren kan få rotera mellan olika avdelningar och stationer. Truckkörning eller körning av travers (kran) ingår ofta i arbetet. Exempel på andra uppgifter är ompackning, avfallshantering samt inventering där man räknar och registrerar kundens varor.

Utbildningsvägar för lagerarbetare

Yrket har inga formella utbildningskrav.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli lagerarbetare till exempel

  • vuxenutbildning
  • Alternativ väg till utbildning är via vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • Alternativ väg till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning. Kontakta din Arbetsförmedling för frågor om arbetsmarknadsutbildning.
/