BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ämneslärare åk 7-9

Ämnesexpert som med ett pedagogiskt förhållningssätt förmedlar kunskap till elever på högstadiet.

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Social förmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

28 000 - 43 600 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för grundskollärare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Ämnesläraren arbetar med ungdomar som är mellan 13 och 16 år. Det finns två inriktningar för ämneslärare. Den ena är grundskolans årskurs 7 till 9 och den andra är för gymnasiet. En lärares huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och genomföra undervisning. Ämneslärare i årskurs 7-9 undervisar i högst 3 olika ämnen, vilket skiljer dem från grundlärare, som brukar ha fler ämnen. I klassrummet undervisar läraren, svarar på frågor och ger eleverna stöd. När eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupper fungerar läraren som handledare. En viktig arbetsuppgift är att stödja eleverna i deras personliga utveckling och stimulera dem att själva söka kunskap.

Läroplanen, inklusive kursplanerna i de olika ämnena, anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling, men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera för innehållet i undervisningen. Undervisningen kräver förberedelser och en del arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen, vilket kan göras både enskilt och tillsammans med andra lärare. Arbetsuppgifterna kan även vara att, bedöma elevernas arbetsuppgifter och dokumentera deras kunskapsutveckling.

I lärarens arbete ingår, förutom undervisning, också annat så som föräldramöten. Oftast arbetar lärarna i arbetslag som tillsammans ansvarar för en eller flera klasser. Läraren kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som mentor eller klassföreståndare.

Utbildningsvägar för ämneslärare åk 7-9

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Men det finns alternativa vägar att gå. Exempelvis genom Vidareutbildning av lärare (VAL), en satsning som vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare, men saknar examen för den skolform som du är verksam i. Det finns också ett projekt som kallas Fler vägar in, vars syfte är att skapa fler alternativ för dig som vill bli lärare, oavsett om du har tidigare lärarerfarenhet eller inte.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli ämneslärare åk 7-9 till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att bli ämneslärare utbildar man sig ungefär fem år vid universitet eller högskola på ämneslärarprogrammet med inriktning mot åk 7-9 eller inriktning mot gymnasieskolan. Ämneslärare gymnasiet ger en bredare behörighet i form av grundskola 7-9 och gymnasiet. Ämneslärare 7-9 blir även behöriga i årskurs 4.
/