BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ämneslärare åk 7-9

Ämnesexpert som med ett pedagogiskt förhållningssätt förmedlar kunskap till elever på högstadiet.

 • Kommunikativ förmåga
 • Organisationsförmåga
 • Pedagogisk förmåga
 • Social förmåga
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   28 000 - 43 600 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Ämnesläraren arbetar med ungdomar som är mellan 13 och 16 år. Det finns två inriktningar för ämneslärare. Den ena är grundskolans årskurs 7 till 9 och den andra är för gymnasiet. En lärares huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och genomföra undervisning. Ämneslärare i årskurs 7-9 undervisar i högst 3 olika ämnen, vilket skiljer dem från grundlärare, som brukar ha fler ämnen. I klassrummet undervisar läraren, svarar på frågor och ger eleverna stöd. När eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupper fungerar läraren som handledare. En viktig arbetsuppgift är att stödja eleverna i deras personliga utveckling och stimulera dem att själva söka kunskap.

   Läroplanen, inklusive kursplanerna i de olika ämnena, anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling, men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera för innehållet i undervisningen. Undervisningen kräver förberedelser och en del arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen, vilket kan göras både enskilt och tillsammans med andra lärare. Arbetsuppgifterna kan även vara att, bedöma elevernas arbetsuppgifter och dokumentera deras kunskapsutveckling.

   I lärarens arbete ingår, förutom undervisning, också annat så som föräldramöten. Oftast arbetar lärarna i arbetslag som tillsammans ansvarar för en eller flera klasser. Läraren kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som mentor eller klassföreståndare.

   Utbildningsvägar för ämneslärare åk 7-9

   Vill du studera till ämneslärare åk 7-9? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: