BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Socialförsäkringshandläggare

Informativ utredare som bedömer och beslutar om varje kunds unika ärende.

  • Analytisk förmåga
  • Kundfokus
  • Psykisk stabilitet
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

26 000 - 36 100 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för socialförsäkringshandläggare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

En socialförsäkringshandläggare hjälper människor att ta del av socialförsäkringen vid behov. Det handlar både om ekonomisk ersättning och personligt stöd vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet.

På Försäkringskassan hjälper handläggaren kunder så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Varje kund har en unik situation och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Utredningarna görs utifrån gällande regelverk. Det finns tre yrkesroller, som alla kan ha olika inriktningar:

Försäkringshandläggare gör utredningar, beslutar om ersättning och gör utbetalningar för de personer som beviljas ersättning. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa. Vid behov tar handläggaren kontakt med kunder och samarbetspartners via telefon, brev eller e-post.

Personlig handläggare arbetar med att stödja människor vid sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Handläggaren möter kunderna via personligt möte, i telefon eller skriftligt. Målet är att stödet ska, om det är möjligt, leda till att personen kan klara sig själv och sin försörjning. Samarbete sker med arbetsgivare och myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen eller hälso- och sjukvården.

Försäkringsutredare gör utredningar och analyser av underlag, exempelvis läkarintyg. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa. Dokumentation sker löpande i alla ärenden. Utredaren fattar beslut och kommunicerar dessa. Vid behov tar utredaren kontakt med kunder och samarbetspartners.

På en A-kassa arbetar handläggaren med att utreda, bedöma och besluta om rätt till ersättning under arbetslöshet. Handläggaren informerar medlemmarna i A-kassan om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. I arbetet ingår många kontakter med medlemmar, myndigheter och arbetsgivare.

Utbildningsvägar för socialförsäkringshandläggare

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/