Socialförsäkringshandläggare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Informativ utredare som bedömer och beslutar om varje kunds unika ärende.

  Socialförsäkringshandläggare hjälper människor att ta del av samhällets trygghetssystem vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet. Att informera om regler, utreda, bedöma och besluta om ersättningsrätt är vanliga arbetsuppgifter. Handläggaren har många kontakter med människor och andra myndigheter. Att kunna tillämpa regelverk på rätt sätt utifrån varje persons situation är en utmaning i arbetet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kundfokus
  • Psykisk stabilitet
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  En socialförsäkringshandläggare hjälper människor att ta del av socialförsäkringen vid behov. Det handlar både om ekonomisk ersättning och personligt stöd vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet.

  På Försäkringskassan hjälper handläggaren kunder så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Varje kund har en unik situation och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Utredningarna görs utifrån gällande regelverk. Det finns tre yrkesroller, som alla kan ha olika inriktningar:

  Försäkringshandläggare gör utredningar, beslutar om ersättning och gör utbetalningar för de personer som beviljas ersättning. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa. Vid behov tar handläggaren kontakt med kunder och samarbetspartners via telefon, brev eller e-post.

  Personlig handläggare arbetar med att stödja människor vid sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Handläggaren möter kunderna via personligt möte, i telefon eller skriftligt. Målet är att stödet ska, om det är möjligt, leda till att personen kan klara sig själv och sin försörjning. Samarbete sker med arbetsgivare och myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen eller hälso- och sjukvården.

  Försäkringsutredare gör utredningar och analyser av underlag, exempelvis läkarintyg. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa. Dokumentation sker löpande i alla ärenden. Utredaren fattar beslut och kommunicerar dessa. Vid behov tar utredaren kontakt med kunder och samarbetspartners.

  På en A-kassa arbetar handläggaren med att utreda, bedöma och besluta om rätt till ersättning under arbetslöshet. Handläggaren informerar medlemmarna i A-kassan om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. I arbetet ingår många kontakter med medlemmar, myndigheter och arbetsgivare.

  Arbetsplats och lön

  De flesta socialförsäkringshandläggare arbetar på Försäkringskassan. En annan vanlig arbetsplats är en arbetslöshetskassa, även kallat A-kassa. A-kassorna är ofta inriktade på en bransch.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 000 - 36 100 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022