BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Socialförsäkringshandläggare

Informativ utredare som bedömer och beslutar om varje kunds unika ärende.

 • Analytisk förmåga
 • Kundfokus
 • Psykisk stabilitet
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet

   Genomsnittligt löneintervall

   26 000 - 36 100 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   En socialförsäkringshandläggare hjälper människor att ta del av socialförsäkringen vid behov. Det handlar både om ekonomisk ersättning och personligt stöd vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet.

   På Försäkringskassan hjälper handläggaren kunder så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Varje kund har en unik situation och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Utredningarna görs utifrån gällande regelverk. Det finns tre yrkesroller, som alla kan ha olika inriktningar:

   Försäkringshandläggare gör utredningar, beslutar om ersättning och gör utbetalningar för de personer som beviljas ersättning. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa. Vid behov tar handläggaren kontakt med kunder och samarbetspartners via telefon, brev eller e-post.

   Personlig handläggare arbetar med att stödja människor vid sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Handläggaren möter kunderna via personligt möte, i telefon eller skriftligt. Målet är att stödet ska, om det är möjligt, leda till att personen kan klara sig själv och sin försörjning. Samarbete sker med arbetsgivare och myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen eller hälso- och sjukvården.

   Försäkringsutredare gör utredningar och analyser av underlag, exempelvis läkarintyg. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa. Dokumentation sker löpande i alla ärenden. Utredaren fattar beslut och kommunicerar dessa. Vid behov tar utredaren kontakt med kunder och samarbetspartners.

   På en A-kassa arbetar handläggaren med att utreda, bedöma och besluta om rätt till ersättning under arbetslöshet. Handläggaren informerar medlemmarna i A-kassan om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. I arbetet ingår många kontakter med medlemmar, myndigheter och arbetsgivare.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: