Elevassistent

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Stödjer elever och lärare för att göra lärandet lättare.

  Elevassistenter arbetar i skolan med enskilda individer som är i behov av extra stöd. Elevassistenten kan också vara en extra hjälp i klassrummet under undervisningen, på raster och på fritids.

  Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör jobbet omväxlande. En del av arbetet kan innebära omvårdande och assisterande arbetsuppgifter som exempelvis att förflytta sig eller komma ihåg att ta mediciner. I vissa fall kan man också behöva ha kunskap om olika funktionsnedsättningar.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att ta ansvar
  • Förmåga att vara flexibel
  • Samarbetsförmåga
  • Social förmåga

  Arbetsuppgifter

  Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Arbetsuppgifterna är alltid anpassade utifrån den individ man arbetar med. Det kan till exempel handla om att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar

  Elevassistentens uppgift är att stödja elever i undervisningen och i den övriga skolgången. Man kan arbeta med enskilda elever, i hela klasser eller fritidsgrupper. Arbetet kan vara givande för den som vill arbeta med barn, men ställer också krav på personliga egenskaper och kompetens hos de som arbetar inom yrket.

  Arbetsuppgifterna varierar beroende på det stöd eleven är i behov av och den skola man arbetar vid. Elevassistentens grunduppgift är att finnas som stöd och resurs för en eller flera elever. Arbetet kan innebära att hjälpa eleven att få studiero och kunna delta i undervisningen. I vissa fall är man en praktisk hjälp för eleven genom att hjälpa till vid måltider, raster eller vid ombyte.

  Elevassistenten hjälper eleven att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Man kan till exempel hjälpa eleven att hitta olika studietekniker eller anteckna vid lektioner. Läraren har huvudansvaret för arbetet i klassrummet och elevassistenten arbetar ofta på instruktion från läraren.

  Arbetsplats och lön

  Elevassistenter arbetar inom skolan. Ofta är man anställd som stöd till en elev, men kan även arbeta som stöd i en barngrupp och i en hel skolklass. Elevassistenten kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper, eller finnas som stöd i klassrumssituationen. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor.

  Genomsnittligt löneintervall

  21 300 - 29 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022