BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Elevassistent

Stödjer elever och lärare för att göra lärandet lättare.

 • Förmåga att ta ansvar
 • Förmåga att vara flexibel
 • Samarbetsförmåga
 • Social förmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   21 300 - 29 600 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Arbetsuppgifterna är alltid anpassade utifrån den individ man arbetar med. Det kan till exempel handla om att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar

   Elevassistentens uppgift är att stödja elever i undervisningen och i den övriga skolgången. Man kan arbeta med enskilda elever, i hela klasser eller fritidsgrupper. Arbetet kan vara givande för den som vill arbeta med barn, men ställer också krav på personliga egenskaper och kompetens hos de som arbetar inom yrket.

   Arbetsuppgifterna varierar beroende på det stöd eleven är i behov av och den skola man arbetar vid. Elevassistentens grunduppgift är att finnas som stöd och resurs för en eller flera elever. Arbetet kan innebära att hjälpa eleven att få studiero och kunna delta i undervisningen. I vissa fall är man en praktisk hjälp för eleven genom att hjälpa till vid måltider, raster eller vid ombyte.

   Elevassistenten hjälper eleven att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Man kan till exempel hjälpa eleven att hitta olika studietekniker eller anteckna vid lektioner. Läraren har huvudansvaret för arbetet i klassrummet och elevassistenten arbetar ofta på instruktion från läraren.

   Utbildningsvägar för elevassistent

   Vill du studera till elevassistent? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: