BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Elevassistent

Stödjer elever och lärare för att göra lärandet lättare.

  • Förmåga att ta ansvar
  • Förmåga att vara flexibel
  • Samarbetsförmåga
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

21 300 - 29 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för elevassistenter kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Arbetsuppgifterna är alltid anpassade utifrån den individ man arbetar med. Det kan till exempel handla om att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar

Elevassistentens uppgift är att stödja elever i undervisningen och i den övriga skolgången. Man kan arbeta med enskilda elever, i hela klasser eller fritidsgrupper. Arbetet kan vara givande för den som vill arbeta med barn, men ställer också krav på personliga egenskaper och kompetens hos de som arbetar inom yrket.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på det stöd eleven är i behov av och den skola man arbetar vid. Elevassistentens grunduppgift är att finnas som stöd och resurs för en eller flera elever. Arbetet kan innebära att hjälpa eleven att få studiero och kunna delta i undervisningen. I vissa fall är man en praktisk hjälp för eleven genom att hjälpa till vid måltider, raster eller vid ombyte.

Elevassistenten hjälper eleven att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Man kan till exempel hjälpa eleven att hitta olika studietekniker eller anteckna vid lektioner. Läraren har huvudansvaret för arbetet i klassrummet och elevassistenten arbetar ofta på instruktion från läraren.

Utbildningsvägar för elevassistent

Yrket kräver i vissa fall ingen formell utbildning, men för vissa tjänster krävs en gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli elevassistent till exempel

/