BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ridlärare och ridtränare

Praktisk pedagog med fokus på både människa och häst.

  • Pedagogisk förmåga
  • Rörlighet
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Ridläraren lär ut hur ryttarna ska sitta på hästen och hur de ska använda "hjälperna" det vill säga vikt, skänklar, tyglar samt inte minst rösten. Målet är att hästen och ryttaren följer ett gemensamt signalsystem och att ryttaren förstår hur man inverkar på hästen för att få den att gå dit ryttaren vill, i den gångart som ryttaren ber om och så småningom kunna utföra olika rörelser eller hoppa över hinder. Den praktiska träningen sker främst på ridbanor inom- eller utomhus. Ridning i terräng sker först när eleven har tillräckliga förkunskaper. De praktiska övningarna kombineras med hästkunskap, hästskötsel och olika praktiska färdigheter så som sadling, rykt, utfodring och vård av hovar.

Några dagar i veckan är det vanligt att ridläraren har stalltjänst. Det gäller främst att göra rent i spiltor eller boxar, utfodra hästarna med mat och vatten samt se till att de är friska och välmående.

Det är viktigt att hästarna behåller sin utbildningsnivå. De kan bli förvirrade av ridelever som inte alltid gör rätt. Av det skälet måste hästarna regelbundet ridas av ridlärarna, för att befästa de kunskaper som ridskolehästarna ska ha. På förmiddagarna kan ridlärarna också ägna tid åt att rida in eller fortbilda unghästar, som stallet köpt in.

Ridlärare också arbeta som tränare, både inom ridsport och inom trav och galopp. Tränarens arbete skiljer sig från ridlärarens genom att tränaren oftast har fokus på ett ekipage åt gången. Tränarens arbete är också mer inriktat mot tävlingar.

Utbildningsvägar för ridlärare och ridtränare

Yrket kräver i vissa fall ingen formell utbildning, men för vissa tjänster krävs en gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli ridlärare och ridtränare till exempel

  • företagsförlagd utbildning
  • Svenska Ridsportförbundet utbildar ridlärare genom kurserna Svensk Ridlärare (SRL) I, II och III.
  • eftergymnasial utbildning.
  • På högskolenivå finns hippologprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utbildningen kan leda till arbete som ridlärare, stallchef eller verksamhet inom trav- eller galoppsport. Det finns också utbildningar via Yrkeshögskolan för att bli ridlärare.
/