Ridlärare och ridtränare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Praktisk pedagog med fokus på både människa och häst.

  En ridlärare lär ut hur ryttare och häst ska samspela på bästa sätt. Eleverna ska få grundkunskaper om hästens fysiologi och egenskaper och hur den reagerar i olika situationer.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Pedagogisk förmåga
  • Rörlighet
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Ridläraren lär ut hur ryttarna ska sitta på hästen och hur de ska använda "hjälperna" det vill säga vikt, skänklar, tyglar samt inte minst rösten. Målet är att hästen och ryttaren följer ett gemensamt signalsystem och att ryttaren förstår hur man inverkar på hästen för att få den att gå dit ryttaren vill, i den gångart som ryttaren ber om och så småningom kunna utföra olika rörelser eller hoppa över hinder. Den praktiska träningen sker främst på ridbanor inom- eller utomhus. Ridning i terräng sker först när eleven har tillräckliga förkunskaper. De praktiska övningarna kombineras med hästkunskap, hästskötsel och olika praktiska färdigheter så som sadling, rykt, utfodring och vård av hovar.

  Några dagar i veckan är det vanligt att ridläraren har stalltjänst. Det gäller främst att göra rent i spiltor eller boxar, utfodra hästarna med mat och vatten samt se till att de är friska och välmående.

  Det är viktigt att hästarna behåller sin utbildningsnivå. De kan bli förvirrade av ridelever som inte alltid gör rätt. Av det skälet måste hästarna regelbundet ridas av ridlärarna, för att befästa de kunskaper som ridskolehästarna ska ha. På förmiddagarna kan ridlärarna också ägna tid åt att rida in eller fortbilda unghästar, som stallet köpt in.

  Ridlärare också arbeta som tränare, både inom ridsport och inom trav och galopp. Tränarens arbete skiljer sig från ridlärarens genom att tränaren oftast har fokus på ett ekipage åt gången. Tränarens arbete är också mer inriktat mot tävlingar.

  Arbetsplats

  Ridläraren arbetar oftast på en ridskola. Det mesta av arbetet sker i stallet, på ridbanor inom- eller utomhus och i terräng.


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022