BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Undertaksmontör

Förbättrar akustik, döljer rör och skapar ett estetiskt tilltalande undertak i byggnader.

  • Noggrannhet
  • Problemlösningsförmåga
  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för takmontörer kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Undertaksmontören arbetar med nyproduktion och ombyggnation. Undertaksmontörer monterar ofta undertak i skolor, kontor, sjukhus, industrilokaler och andra offentliga lokaler. Undertak monteras för att skapa ljud- och värmeisolering och för att dölja rördragningar och ventilationskanaler. Estetik och utformning är viktiga delar av arbetet.

Undertaket består vanligtvis av ett bärverk, där skivor av olika material monteras upp. Montering av elskenor ingår också i arbetet. Undertaksmontören arbetar ofta med lätta material av till exempel plåt, gips och aluminium.

Utbildningsvägar för undertaksmontör

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli undertaksmontör till exempel

  • vuxenutbildning
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • arbetsmarknadsutbildning
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
  • företagsförlagd utbildning.
  • En alternativ utbildningsväg är via en distansutbildning där Byggnadsindustrins Yrkesnämnd anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där ett företag står för den praktiska utbildningen.
/