BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Distributionselektriker

Samhällsnätets elektriker som bygger nya kraftledningar och åtgärdar akuta fel vid strömavbrott.

  • God fysik
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Stresstålighet
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

29 300 - 42 300 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för distributionselektriker kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:

* Bygga nya kraftledningar
* Dra och skarva kablar
* Underhålla, inspektera och reparera elnät
* Felsöka och åtgärda fel
* Installera elmätare i hushåll

I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. I det arbetet har distributionselektrikern kontakt med driftledningscentralen som övervakar elnätet. Vid ett strömavbrott behöver distributionselektrikern vara på plats så snabbt som möjligt för att lösa problemet så att kunderna får tillbaka strömmen.

I underhållsarbetet ingår att byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla. Distributionselektrikern behöver förstå hur elnätet är uppbyggt, kunna läsa ritningar och använda den information som datasystemen ger för att se vad som är fel. Det ingår mycket datorarbete i jobbet, även om det till stor del är ett praktiskt arbete som sker utomhus vid ledningarna.

Eltekniker/kontaktledningsmontörer arbetar med strömförsörjningen av järnväg, tunnelbana och spårväg. De arbetar med underhåll av befintliga ledningar och byggnation av nya ledningar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att underhålla och felavhjälpa järnvägens kontaktledningssystem och växelvärmesystem.

Alla elinstallationsföretag är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Som auktoriserad elinstallatör kan man utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en roll som alla elinstallationsföretag måste ha idag. Uppdraget innebär att elinstallatören stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Utbildningsvägar för distributionselektriker

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli distributionselektriker till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Utbildningar med inriktning mot eldistribution finnas inom Yrkeshögskolan. För arbete som eltekniker/kontaktledningsmontör krävs en yrkeshögskoleutbildning inom järnvägsspecifik elteknik och montage av kontaktledning. Utbildningen är ett år. En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/