Distributionselektriker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Samhällsnätets elektriker som bygger nya kraftledningar och åtgärdar akuta fel vid strömavbrott.

  Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som transporterar elektricitet till samhället. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. I arbetet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. Då gäller det att vara på plats så snabbt som möjligt för att lösa problemet som uppstått.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • God fysik
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Stresstålighet
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:

  * Bygga nya kraftledningar
  * Dra och skarva kablar
  * Underhålla, inspektera och reparera elnät
  * Felsöka och åtgärda fel
  * Installera elmätare i hushåll

  I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. I det arbetet har distributionselektrikern kontakt med driftledningscentralen som övervakar elnätet. Vid ett strömavbrott behöver distributionselektrikern vara på plats så snabbt som möjligt för att lösa problemet så att kunderna får tillbaka strömmen.

  I underhållsarbetet ingår att byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla. Distributionselektrikern behöver förstå hur elnätet är uppbyggt, kunna läsa ritningar och använda den information som datasystemen ger för att se vad som är fel. Det ingår mycket datorarbete i jobbet, även om det till stor del är ett praktiskt arbete som sker utomhus vid ledningarna.

  Eltekniker/kontaktledningsmontörer arbetar med strömförsörjningen av järnväg, tunnelbana och spårväg. De arbetar med underhåll av befintliga ledningar och byggnation av nya ledningar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att underhålla och felavhjälpa järnvägens kontaktledningssystem och växelvärmesystem.

  Alla elinstallationsföretag är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Som auktoriserad elinstallatör kan man utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en roll som alla elinstallationsföretag måste ha idag. Uppdraget innebär att elinstallatören stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

  Arbetsplats och lön

  Distributionselektriker kan vara anställda hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

  Genomsnittligt löneintervall

  29 300 - 42 300 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022