BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Distributionselektriker

Samhällsnätets elektriker som bygger nya kraftledningar och åtgärdar akuta fel vid strömavbrott.

 • God fysik
 • Problemlösningsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Stresstålighet
 • Säkerhetsfokus

   Genomsnittligt löneintervall

   29 300 - 42 300 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:

   * Bygga nya kraftledningar
   * Dra och skarva kablar
   * Underhålla, inspektera och reparera elnät
   * Felsöka och åtgärda fel
   * Installera elmätare i hushåll

   I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. I det arbetet har distributionselektrikern kontakt med driftledningscentralen som övervakar elnätet. Vid ett strömavbrott behöver distributionselektrikern vara på plats så snabbt som möjligt för att lösa problemet så att kunderna får tillbaka strömmen.

   I underhållsarbetet ingår att byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla. Distributionselektrikern behöver förstå hur elnätet är uppbyggt, kunna läsa ritningar och använda den information som datasystemen ger för att se vad som är fel. Det ingår mycket datorarbete i jobbet, även om det till stor del är ett praktiskt arbete som sker utomhus vid ledningarna.

   Eltekniker/kontaktledningsmontörer arbetar med strömförsörjningen av järnväg, tunnelbana och spårväg. De arbetar med underhåll av befintliga ledningar och byggnation av nya ledningar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att underhålla och felavhjälpa järnvägens kontaktledningssystem och växelvärmesystem.

   Alla elinstallationsföretag är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Som auktoriserad elinstallatör kan man utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en roll som alla elinstallationsföretag måste ha idag. Uppdraget innebär att elinstallatören stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

   Utbildningsvägar för distributionselektriker

   Vill du studera till distributionselektriker ? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: