Modersmålslärare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Skapar förståelse om olika språk och kulturer.

  Modersmålslärare undervisar barn med ett annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Läraren undervisar i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Modersmålslärare (lärare med inriktning modersmål) undervisar barn med annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Undervisningen kan ske i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål. Ämnet har bytt namn från hemspråk till modersmål. Tidigare kallades yrket hemspråkslärare.

  I förskolan får barnen stöd i deras språkliga och kulturella utveckling av modersmålsläraren som träffar barnen någon gång i veckan enskilt eller i grupp. Genom vardagliga situationer och med hjälp av lekar, sånger, musik och berättelser får barnen del av sitt eget lands seder och traditioner. Ibland har modersmålsläraren hand om modersmålsstödet i förskolan, ibland en förskollärare med samma kulturella bakgrund som barnen. Då kallas det ofta för hemspråkstränare eller modersmålstränare.

  I grundskola och gymnasieskola, där de flesta modersmålslärare arbetar, undervisar man i modersmålet, som är ett eget ämne, och ger studiehandledning på modersmålet. Studiehandledning ges till de barn som inte förstår svenska tillräckligt bra och som behöver få andra skolämnen förklarade på sitt modersmål. Modersmålslärare med grundskollärarutbildning undervisar också i andra ämnen.

  Arbetsplats och lön

  Modersmålslärare kan arbeta inom förskola, grundskola och gymnasieskola. De barn som kan få modersmålsundervisning är de barn som talar ett annat språk än svenska hemma. De största språkgrupperna är finska, arabiska, persiska och polska.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 400 - 40 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022