BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Lärare i idrott och hälsa

Ett läraryrke med fokus på rörelse och hälsa.

 • Organisationsförmåga
 • Pedagogisk förmåga
 • Rörlighet
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   28 000 - 43 600 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Det är Lärare i idrott och hälsas uppgift att väcka elevernas intresse för en allsidig träning utifrån sina förutsättningar så att de utvecklar sin motorik och sin känsla för rytm. I lagidrotterna tränar Lärare i idrott och hälsa eleverna att samarbeta mot ett gemensamt mål. Förutom att ge kunskaper ska Lärare i idrott och hälsa också väcka intresse för fysisk träning och stimulera eleverna att fortsätta med regelbunden träning också efter skoltiden. Lärare i idrott och hälsa informerar om hur man sköter sin kropp, om hur viktig fysisk träning är för hälsan och hur man kan förebygga framtida arbetsskador. För elever som har skador eller handikapp får Lärare i idrott och hälsa ofta göra upp individuella program där eleverna jobbar med de delar av kroppen som är friska.

   Lärare i idrott och hälsa planerar undervisningen, förbereder lektionerna och ansvarar för att dokumentera elevernas utveckling. Till arbetsuppgifterna kan höra att planera och leda skolans friluftsverksamhet. Lärare i idrott och hälsa samarbetar med övriga lärare till exempel för att ordna temadagar och när det gäller friluftsverksamheten. Framförallt i grundskolan arbetar man ofta i arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna i arbetslaget.

   Lärare i idrott och hälsa kan ha ett särskilt ansvar för en grupp elever. Då hålls utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna där elevens studieresultat och sociala situation gås igenom.

   Utbildningsvägar för lärare i idrott och hälsa

   Vill du studera till lärare i idrott och hälsa? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: