Lärare i idrott och hälsa

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett läraryrke med fokus på rörelse och hälsa.

  Lärare i idrott och hälsa undervisar i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasieskolan. I idrottsämnet undervisas eleverna i att utvecklas inom både lagidrotter och individuella idrotter samt genom andra motoriska och fysiska aktiviteter.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Rörlighet
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Det är Lärare i idrott och hälsas uppgift att väcka elevernas intresse för en allsidig träning utifrån sina förutsättningar så att de utvecklar sin motorik och sin känsla för rytm. I lagidrotterna tränar Lärare i idrott och hälsa eleverna att samarbeta mot ett gemensamt mål. Förutom att ge kunskaper ska Lärare i idrott och hälsa också väcka intresse för fysisk träning och stimulera eleverna att fortsätta med regelbunden träning också efter skoltiden. Lärare i idrott och hälsa informerar om hur man sköter sin kropp, om hur viktig fysisk träning är för hälsan och hur man kan förebygga framtida arbetsskador. För elever som har skador eller handikapp får Lärare i idrott och hälsa ofta göra upp individuella program där eleverna jobbar med de delar av kroppen som är friska.

  Lärare i idrott och hälsa planerar undervisningen, förbereder lektionerna och ansvarar för att dokumentera elevernas utveckling. Till arbetsuppgifterna kan höra att planera och leda skolans friluftsverksamhet. Lärare i idrott och hälsa samarbetar med övriga lärare till exempel för att ordna temadagar och när det gäller friluftsverksamheten. Framförallt i grundskolan arbetar man ofta i arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna i arbetslaget.

  Lärare i idrott och hälsa kan ha ett särskilt ansvar för en grupp elever. Då hålls utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna där elevens studieresultat och sociala situation gås igenom.

  Arbetsplats och lön

  Idrottslärare undervisar i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasieskolan. Idrottslärare kan också undervisa vid så kallade idrottsgymnasier inom en speciell idrottsgren, i särskola, i folkhögskola och på lärarutbildningarna vid universitet och högskolor.

  Genomsnittligt löneintervall

  28 000 - 43 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022