BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Svetsare

Fogar samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder, manuellt eller automatiserat.

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Kvalitetsinriktad
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

25 500 - 38 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för svetsare och gasskärare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl. Som automatsvetsare fogar man samman metalldelar med hjälp av en automatsvetsutrustning eller svetsrobot. På många företag är det också svetsaren som programmerar roboten.

Som rörsvetsare utför man kvalificerad svetsning i stål och rostfritt stål. En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd.

Man använder sig av olika svetsmetoder, till exempel manuell metallbågsvetsning, MMA, gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG, gasvolframsvetsning, TIG, och gassvetsning beroende på det arbete som ska utföras.

När ett svetsjobb ska påbörjas utgår arbetet ofta från en ritning. De detaljer som ska svetsas är antingen färdiga eller så måste svetsaren skära ut dem från plåt. Borrning tillkommer ibland och montering av detaljerna kan även ingå i arbetet.

Svetsarbeten måste ofta utföras enligt särskilda regler och föreskrifter och ofta krävs då att man avlagt prov enligt standarden för svetsarprövning EN 287 eller ISO 9606. Svetsarprövningsintyget gäller för viss svetsmetod under två år förutsatt att man arbetar praktiskt med denna metod.

Som gasskärare skär man efter ritningar ut detaljer av metallmaterial. Man kapar också produkter som grovplåt och balkar. Verktygen som används är skärbrännare, skärmaskin eller plasmaskärutrustning. Oftast ingår skärning och kapning i svetsarens arbetsuppgifter.

Utbildningsvägar för svetsare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande. Och för den som vill karriärväxla eller vidareutvecklas inom yrket, finns svetsbranschens eget system för validering, fortbildning, utveckling och intyg.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli svetsare till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • Lämplig utbildning kan även finnas genom en arbetsmarknadsutbildning. Kontakta ditt lokala Arbetsförmedlingskontor för mer information.
/