Copywriter

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialist på att skriva kreativa, kärnfulla och intresseväckande texter för olika syften.

  En copywriter arbetar med textidéer och texter i kommunikations- och informationsmaterial. Arbetet kräver att copywritern kan formulera sig intresseväckande och medryckande så att mottagaren tar till sig budskapet, oavsett om det handlar om att sälja en idé, en vara eller en tjänst.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet
  • Säljinriktad

  Arbetsuppgifter

  En copywriter arbetar med textidéer och texter, anpassade för tryckta och digitala medier. Det kan handla om reklamtexter som syftar till att sälja en vara eller tjänst, eller om informationsmaterial på ett företags hemsida. Texterna ska få mottagaren av texten att agera, till exempel köpa, klicka eller dela vidare.

  En viktig del av copywriterns arbete är att göra research för att samla in bakgrundsmaterial och fakta. Copywritern behöver ha kunskap om uppdragsgivarens behov och önskemål, men också om målgruppen som kommunikationen riktar sig till.

  Copywritern väljer ut det viktigaste ur bakgrundsmaterialet som utgör kärnan i den information som ska bli stommen i textidé och text. Processen ser olika ut beroende på vad det är som ska kommuniceras. Det kan handla om komplicerade faktatexter där texterna kan vara långa och omfattande, om en kort rubrik eller en slagkraftig slogan på bara några få ord.

  En copywriter behöver vara kreativ, idérik och kunna ta och ge konstruktiv kritik. Allmänbildning och ett samhällsintresse är en förutsättning för att kunna skriva texter för olika företag och produkter, liksom att kunna formulera sig kärnfullt i text.

  Arbetsplats och lön

  Copywriters arbetar på kommunikationsbyråer och på interna marknadsavdelningar (inhouse) på stora företag och organisationer. Det är vanligt att frilansa, vilket innebär att ta kortare eller längre uppdrag som egenföretagare eller som tillfälligt anställd.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 400 - 55 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022